stopverbredingringutrecht.nlstopverbredingutrecht.nl


Minister Cora van Nieuwenhuijzen-Wijbenga houdt niet zo van lezen. Of misschien leest zij alleen wat haar ambtenaren haar voorhouden. Daar word je inderdaad niet altijd een blij mens van. Of een gretig lezer.
Op 25 november behandelde de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Kamerleden van verschillende partijen vroegen haar te reageren op de wens van niet alleen de bewoners, maar ook de gemeente Utrecht zelf: een maximum snelheid op de Ring van 80 km/uur. Het antwoord van de minister, nadat zij eerst meldde geen zin te hebben in een nieuwe nut en noodzaakdiscussie: “Overigens moet de bak ook bij 80 km/u worden verbreed, maar dit terzijde”.

Waar haalt zij dit vandaan? Het in juni dit jaar uitgebrachte SUUNTA rapport geeft heel helder weer dat een verbreding binnen de bak in Amelisweerd tot 2x6 rijstroken mogelijk is die aan alle eisen op het gebied van doorstroming en veiligheid voldoet. Waarschijnlijk kunnen wij de reden van deze uitspraak vinden in een brief die zij in september aan de Kerngroep schreef waarin zij verwees naar het oordeel van de commissie-Schoof in 2013, die destijds proceskant van het dossier Ring Utrecht moest doorlichten. Die oordeelde - zonder weerwoord ingefluisterd door het ministerie - dat een door de gemeente voorgesteld 80 km/uur variant binnen de bak mogelijk niet verkeersveilig zou zijn.

Het spreekt vanzelf dat de commissie Schoof zich in 2013 moeilijk heeft kunnen baseren op een rapport dat pas in juli 2019 is gepubliceerd. Dat is haar de afgelopen maanden door de Kerngroep nog eens expliciet duidelijk gemaakt. Onze tip aan de minister: lees dat SUUNTA rapport nu eens zelf. Het is te vinden op de website van de Kerngroep: