Beste lezers,

Waarom nu deze Nieuwsbrief?
In Corona-tijd konden we elkaar niet makkelijk ontmoeten. Maar het werd juist makkelijker om elkaar 1 op 1 spreken, want thuiswerken was het devies. Goed voor meer focus!

De focus van de Kracht van Utrecht is regio & stad
Een nieuw Tracébesluit van minister Cora van Nieuwenhuizen voor verbreding van de A27 door Amelisweerd kreeg veel media-aandacht. De Kerngroep Ring Utrecht besloot om het beroep bij de Raad van State voor te bereiden. In tegenstelling tot de minister kiezen wij als Kracht van Utrecht een regionaal perspectief: wij ontwikkelen klimaatvriendelijk mobiliteitsbeleid in onze eigen leefomgeving. In het concept-mobiliteitsplan 2040 van de gemeente Utrecht krijgen wij intussen een oplossingsrichting te zien die beter is dan ooit te voren. Toch houdt ook dit concept nog te weinig rekening met een echt duurzaam regionaal perspectief. De gemeente wil het plan als uitgangspunt gaan voorleggen aan regionale gemeenten. Er is tot 1 februari 2021 gelegenheid voor reacties. Des te meer reden om jou als Nieuwsbrieflezer een uitnodiging te sturen – zie punt 1!

Inhoudsopgave

1. Heb je tot half januari een paar uur tijd? Gemeente en Provincie zijn nu allebei tegen verbreding van de A27. Hetzelfde geldt voor experts en voor 89% van de mensen die reageerden op een poll in het AD. Tegelijkertijd ligt nu het concept-mobiliteitsplan 2040 van de gemeente Utrecht voor. Daarom zenden we jou als Nieuwsbrieflezer een uitnodiging om tussen nu en half januari 2021 een paar uur van je tijd te reserveren: voor jouw bijdrage aan een gezamenlijke visie in regionaal perspectief op dit concept-mobiliteitsplan van Gemeente Utrecht.

2. Ons vernieuwde verhaal. Michiel van Weele uit de Bilt heeft na onze herijkingsbijeenkomst op 30 juni de basis voor ons vernieuwde verhaal met agenda voor regio & stad gelegd. Hier de LINK naar ons verhaal.
Agendapunt A gaat over regionaal beleid. Gemeente Utrecht zou eindelijk eens meer en beter moeten nadenken over duurzame mobiliteit in de regio en de gevolgen van maatregelen (of het ontbreken daarvan) in de regio voor de mobiliteit in de stad. Maar liefst 70% van het verkeer op de Ring Utrecht is regionaal & stadsverkeer. Fiets, stads- en streekbussen vechten om voorrang in de stad. Doorfietsroutes gaan op de gemeentegrens soms over in een hobbelpad of worden niet gestrooid bij gladheid.
Agendapunt B is gericht op wat inwoners aan bewustwording in hun eigen leefomgeving kunnen doen. Vooral ook in de wijken en in de kernen rondom Utrecht. Voorzieningen dicht bij huis, of pendelen naar het centrum voor sport, cultuur, bibliotheek? En andersom vanuit de stad naar de autovriendelijke regionale industrieterreinen? De helft van de inwoners in de regio woont op fietsafstand van Utrecht centrum! Zie het plaatje uit de Atlas Regio Utrecht U10 met de pendel van regionale verplaatsingen.
https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Burgers/Cultuur_sport_en_vrije_tijd/Feiten_en_Cijfers/Waar_staat_je_gemeente_Regionale-positionering/Atlas_Regio_Utrecht_U10_2015.pdf
3. Hoe kwamen we tot deze focus? De in maart 2020 geplande Regionale Klimaattafel hebben we vanwege Corona afgelast. Ben Slijkhuis moest door privé-omstandigheden stoppen. Op 30 juni hebben we in Podium Oost met een elftal ons gedachtegoed herijkt. Jan Korff de Gidts verwerkte reacties op het verhaal van Michiel. Dit verhaal hebben we in een kleine werkgroep verwerkt in een zienswijze op de provinciale Omgevingsvisie en in ons Agendapunt A. En Jan Hoogenraad uit Houten werkte uit hoe hij in zijn gemeente met wijkbewoners en ondernemers in gesprek konden komen. Dat gaat in Houten starten: "hoe reis jij in Houten?" Het is een nadere invulling van ons Agendapunt B geworden. Ook In Utrecht is belangstelling voor deze aanpak. Wibo Senders en Jan Korff de Gidts maakten een fotoverkenning in Utrecht-Oost en schreven een artikel. Dat artikel gaat nu rond voor commentaar.

4. "Storyboard Videoclip Kracht van Utrecht" . Een videoclip maken is een belangrijk middel als toelichting op ons verhaal (a.h.w. agendapunt C). Sebastian Egberts maakte voor studenten en docenten van Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht een storyboard voor een clip . Voor de opnames krijgen we de beschikking over een videostudio van de Hogeschool. Een van de docenten van de Universiteit Utrecht /Geosciences heeft aangeboden de clip in het online-onderwijs te vertonen. Kans om studenten en docenten te laten zien waarom het leuk & belangrijk is naast je studie kennis te maken met de helicopterview van de Kracht van Utrecht. En om iets bij te dragen aan een oordeel over de manier waarop gemeenten in de regio het Klimaatakkoord van Parijs invullen. Dat komt goed uit, want 12 december is het vijf jaar geleden dat dit akkoord in Parijs werd getekend.  

5. Kortom ons collectief behoeft uitbreiding, in regio & stad! Jan Korff de Gidts heeft ons laten weten dat hij zijn coördinerende activiteiten in het initiatief wil overdragen. Hij blijft zijn medewerking geven aan de hierboven geschetste lijnen. En Sebastiaan Egberts heeft tijd ingeruimd tot 1 februari 2021.


Ten slotte geven we je de link mee voor meer informatie over de Kerngroep Ring Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd: Bijna 2000 deelnemers zorgden met hun fietsdemonstratie van heel veel meer groepen in de stad op 6 december voor extra media-aandacht. “Tracébesluit A27 is gebaseerd op drijfzand, daar kun je Amelisweerd niet aan uitleveren.” Meer info op Kerngroep Ring Utrecht en www.vriendenvanamelisweerd.nlZie je je eigen gemeente hieronder niet staan, meld je aan voor jouw bijdrage aan het regionale perspectief!

We zien uit naar jullie reacties, tijd en tips!

Met dank aan Arend Smilde voor tekstadvies.

De samenstellers

Jan Korff de Gidts, Utrecht
Sebastiaan Egberts, Utrecht
Jan Hoogenraad, Houten
MIchiel van Weele, de Bilt
Paul Bijlsma, Driebergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Aanmelding en reacties via contactenkvu@gmail.com

 

P.s. Wilt u liever een financiële bijdrage leveren?
We zoeken sponsoren voor het maken van onze videoclip, we komen nog € 500 tekort), maak dan uw donatie over op het volgende rekeningnummer:

Triodosbank NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd.

SOESA is een ANBI-erkende instelling. Zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn mogelijk. Het RSIN-/ANBInummer is 822368560.

Hoe maakten we deze nieuwsbrief?
Deze Nieuwsbrief maken we weer op de manier die Ben Slijkhuis heeft  uitgedacht, namelijk vanuit onze interactieve webkrant no 8. De webkrant is online voor iedereen zonder wachtwoord beschikbaar, ook op je smartphone, op https://www.krachtvanutrecht.nl

Met de webkrant hebben we de basis kunnen leggen voor onze Nieuwsbrief nummer 74!. Nu Ben Slijkhuis wegens privé-omstandigheden is gestopt heeft Olivier Beens de productie van de Nieuwsbrief overgenomen. Dank aan Ben en Olivier!

Onze website voor specialisten

De grote, in 2011 opgezette en inmiddels zeer uitgebreide website van ons Kracht van Utrecht-initiatief wordt binnenkort onder handen genomen met een advies van Olivier Beens en Jos Kloppenborg. Deze website willen we bestemmen voor mensen die meer willen weten over specialistische thema's en / of ons verder strekkende artikelen toesturen.
https://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl