Voor de vernieuwing van City Nieuwegein is op 12 december 2019 een Gebiedsopgave vastgesteld. Hierin zijn uitgangspunten en leidende principes vastgelegd. Het is onder meer een vertaling van de wensen die zijn opgehaald tijdens de co-creatiebijeenkomsten City made by you. Met een behoorlijke ambitie op duurzaamheid, mobiliteit en wonen. En met levendigheid, groen en gezelligheid als rode draad.

De hoofdlijnen van de Gebiedsopgave kun je hier lezen.

Wat er nu ligt is een voorstel. De volgende stap is het in co-creatie uitwerken van de Gebiedsopgave. Daarna worden ontwikkelkaders voor de verschillende deelprojecten opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld.uit: digitale stad Nieuwegein