De Gemeente Utrecht behoort tot de voorhoede van gemeenten in Nederland die duurzame mobiliteit bevorderen. Dat gebeurt o.m. op de volgende terreinen:

  • Auto-arme nieuwbouwwijken als Merwedekanaalzone en Carthesiusdriehoek;
  • Milieuzone
  • Zeer actief fietsbeleid met doorfietsroutes, fietsstraten, fietsstallingen, stimuleren e-bike
  • Stimuleren elektrisch rijden met veel laadpalen, smart charging project, elektrische bussen, eigen elektrisch wagenpark
  • Elektrische pleziervaart bevorderen
  • Bevorderen deelauto’s, waarvan Utrecht er inmiddels 1.200 per 100.000 inwoners heeft
  • Maximumsnelheid verlagen naar 30km op veel wegen (hier loopt nog een prijsvraag voor tot 1 maart !)
  • Restrictief parkeerbeleid
  • Etc, etc.

Het gaat om een grote reeks van maatregelen die we hier niet allemaal noemen, maar die onderling samenhangen.

De Utrechtse inwoners laten zien dat het hen ook serieus is met duurzame mobiliteit. Het aantal autobezittende huishoudens is in de afgelopen 10 jaar in alle wijken teruggelopen (zie tabel hieronder uit WistUData) met de binnenstad voorop, waar nu minder dan 40% van de huishoudens een auto heeft. Maar ook het aantal huishoudens met 2 of meer auto’s daalt in bijna alle wijken.

Een goede start, maar nog steeds maar een begin. De milieuzone kan strenger en groter (tot aan de Ring Utrecht). Parkeren kan ook buiten de wijk gerealiseerd worden. Brom- en snorfietsen moeten van het fietspad af. Fiets/OV en fiets/OV/auto-hubs moeten veel meer aandacht krijgen. Bewaakte fiestenstallingen. Utrecht is toe aan een schaalsprong wat betreft OV/fiets-verbindingen

Belangrijk is hoe de gemeente omgaat met initiatieven in de stad, bijv. als bewoners bij elkaar komen (zoals in de Zandhofsestraat ) om met elkaar een elektrisch autodeelproject op te zetten, hun parkeervergunning willen leveren, en de gewonnen ruimte voor de straat willen her-inrichten voor een tafel op de stoep, meer fietsenrekken of plantenbak.

Onze inschatting is dat er heel wat buurtbewoners zijn, die met elkaar willen kijken naar verkeer, stoep en straat, ruimtebeslag van fietsen en auto's, en verkeersveiligheid in de buurt. We zien dat er in de stad op tal van plaatsen discussies zijn welke keuzes je kunt maken in je mobiliteit in je buurt. Weesfietsen opruimen, autodelen, meer ruimte voor fietsenrekken, maatregelen om hard rijden te voorkomen, herinrichting van straten en pleinen etc.

Hoe zorg je ervoor dat je als inwoners met de stad de mobiliteit weer in balans brengt met klimaat, natuur en gezondheid? Welke keuze maak je i.v.m. klimaat en milieu? In uw eigen gemeente?

In stad en regio leven tal van ideeën en suggesties. Laat ze ons vooral weten !