Er is een enorme discussie ontstaan over stikstof, waarbij protesterende boeren zover gaan dat ze de wetenschappelijke onderbouwing van de stikstofproblemen in Nederland aanvechten.
Voor wie nu zelf wel eens wil zien waar het allemaal om gaat (ja, het gesprek aan het koffieapparaat gaat ook steeds dieper!) volgen hier een paar handige links.


Wageningen University & Research

Het WUR heeft een eigen stikstofdossier waarin van alles over stikstof wordt uitgelegd. In een artikel in Nature Today bespreekt Wim de Vries, (Wageningen University & Research) Vijf vragen en antwoorden over de stikstofproblematiek. In dit artikel zegt De Vries onder meer iets over de import en/of export van stikstof:
"(…) Wij exporteren overigens circa vier maal zo veel stikstof naar het buitenland als dat we importeren. Uitgaande van de huidige import uit het buitenland komen we, zelfs als we alle door onszelf uitgestoten stikstof voorkomen, niet lager dan gemiddeld zo’n 8 kg stikstof. Overal de kritische depositiewaarde halen is dus onmogelijk.(…)"
In een interview voor Radio1 zegt Wim de Vries ook iets over snelheidsverlaging en stikstof.


RIVM

Het RIVM legt natuurlijk goed uit wat stikstof is, hoe het in ons milieu terechtkomt en hoe schadelijk het is. Het geeft een overzicht van de bronnen van stikstof en van de afname van stikstofdepositie sinds 1990. Twee grafieken uit het RIVM-verhaal:



MOB

Mobilisation for the Environment doet een duit in het zakje met een weergave van de discussie van milieuorganisaties met de Rijksoverheid over stikstofproblematiek, en met een overzicht van de maatschappelijke schade door stikstof. Een stukje daaruit:
“(…) Wat betreft de intensieve veehouderij: TNO berekende dat de toegevoegde waarde van de varkenshouderij €2,7 miljard/jaar is, terwijl de maatschappelijke kosten door belasting van natuur en milieu €4 miljard/jaar bedragen. De bijdrage aan de werkgelegenheid is heel beperkt. (…)”
Ook komt zij met "aanvullende" statistiek, namelijk over de geaccumuleerde stikstofdepositie. Want stikstof hoopt zich immers op….


In de media