Om een (te) late focus op een versterking van duurzame mobiliteit in de regio Utrecht te voorkomen heeft de Kracht van Utrecht, netwerkorganisatie van betrokken inwoners, al voor de coronacrisis, het initiatief genomen voor een Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit. In maart 2020 werd de 1e reeks onderbroken door COVID-19. In februari zijn wij opgestart met een 5e regionale klimaattafel. Graag nodigen wij u nu uit voor een nieuwe maatschappelijke uitwisseling onder het thema: Naar een Utrechts klimaatakkoord?

In de komende jaren zal de recent versterkte nationale klimaatopgave (‘minimaal 55% CO2-emissiereductie in 2030’) regionaal nader worden ingevuld. De potentie voor CO2-emissiereductie is ook in onze provincie aanwezig, zie bijvoorbeeld https://klimaatinspiratieutrecht.nl. In de regio Utrecht zullen de CO2-emissies juist ook in de sector mobiliteit omlaag moeten. Maar hoe wordt dit bereikt als er tegelijkertijd regionale ruimtelijke keuzes worden gemaakt die grote gevolgen kunnen hebben voor het aantal en de aard van de verplaatsingen tussen wonen, werken en voorzieningen in de regio? De urgentie voor duurzame mobiliteit en CO2-reductie groeit in de regio. Een regionaal plan is in de maak om de geplande verbreding van de A27 alsnog te voorkomen (Amelisweerd!).

* er is een fietsexcursie naar Amelisweerd, georganiseerd door twee experts, informatie en opgave staat in het betreffende artikel op deze website.

 

 

6e Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit Naar een Utrechts klimaatakkoord?

Datum: Maandag 27 juni, Tijd: 18.30 – 20.30 uur, Inloop vanaf 18:00 (een broodje is aanwezig).

Locatie: Provinciehuis. Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. De bijeenkomst vindt plaats in de (ruime) Foyer. We hanteren wel een maximum van 75 personen. U dient zich daartoe op te geven voor deze bijeenkomst. Dit kan met een e-mail naar: mailto:mobtafelutrecht@gmail.com

Programma:

18:00 Zaal open; inloop met broodje

18:30 Wat en waarom van een Regionale Klimaattafel – Michiel van Weele (https://KrachtvanUtrecht.nl )

18:40 Utrecht eerste bidirectionele stad en regio - Robin Berg ( https://wedrivesolar.nl )

19:00 Inzichten vanuit het Laboratorium voor Verantwoorde Mobiliteit – Hans Jeekel (+studenten TU/e)

19:20 Ruimte voor vragen

19:30 Interactieve sessie- vraag en antwoord Naar een Utrechts klimaatakkoord ?

20:15 Afsluiting

21:00 Zaal dicht