Om een (te) late focus op een versterking van duurzame mobiliteit in de regio Utrecht te voorkomen heeft de Kracht van Utrecht, netwerkorganisatie van betrokken inwoners, al voor de coronacrisis, het initiatief genomen voor een Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit. Graag nodigen wij u nu uit voor een nieuwe maatschappelijke uitwisseling onder het thema: Wij zijn aan zet !

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het Regionale Mobiliteitsplan (RMP) 2.0, en zijn de contouren geschetst voor het Utrechts alternatief voor de A27 verbreding. Het eerste plan mikt op bijna een halvering van de CO2-uitstoot van mobiliteit in 2030 ten opzichte van 1990. Het tweede geeft handvatten aan de ontwikkelling van de regio. De beide plannen moeten nu nauwkeuriger ingevuld door burgers, bedrijven, instellingen, en de gemeentelijke politiek, gesteund door de kennisinstellingen.

In de 7e Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit gaat het onder de titel "Wij zijn aan zet !" over wat wij, als leden van deze groepen, bij gaan dragen. Na een introductie door Jan Hoogenraad (Kracht van Utrecht) worden we meegenomen met een van de koploper bedrijven in de regio door Andries Vlot (TSN groen, Houten). Vervolgens vragen we Julie d'Hondt (wethouder mobiliteit Bunnik) om ons bij te praten over het regionaal-bestuurlijk perspectief.

We eindigen met een groepsdiscussie met de aanwezigen over de versnelling van de mobiliteitstransitie in de regio, ook aan de hand van vooraf verzamelde input. Met de aanwezigen van de vorige RKT is een begin gemaakt met het verzamelen van de ingrediënten voor de Utrechtse regio. Wij vragen mensen met interesse in RKT 7 uiterlijk 9 december hun inzichten te delen via: http://hoebewustreisjij.nl/survey/index.php/513448

7e Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit:  Wij zijn aan zet !

Datum: Maandag 19 december, Tijd: 18.30 – 20.30 uur, Inloop vanaf 18:00 (een broodje is aanwezig).

Locatie: Provinciehuis. Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. De bijeenkomst vindt plaats in de (ruime) Foyer. We hanteren wel een maximum van 75 personen. U dient zich daartoe op te geven voor deze bijeenkomst. Dit kan met een e-mail naar: mailto:mobtafelutrecht@gmail.com

Programma:

18:00 Zaal open; inloop met broodje

18:30 Inhoudelijk deel

20:15 Afsluiting

21:00 Zaal dicht