In mei 2019 publiceerde de Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit Utrechtse Regio de notitie TRENDBREUK NODIG! 

Het is als advies gezonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht om aan te geven dat er NU gehandeld moet worden als we werkelijk van plan zijn om klimaatmaatregelen ook op het terrein van mobiliteit toe te passen. 

Kern van het verhaal is dat de automobiliteit in de regio Utrecht, die bijzonder hoog is omdat Utrecht in Nederland een knooppunt van verbindingen kent, een CO2 uitstoot kent die even groot is als de CO2 uitstoot van de gebouwde omgeving. Elk van de twee neemt 40% van de CO2 uitstoot voor haar rekening ! Het klimaatakkoord spreekt van de noodzaak om in 2030 maar liefst 49% van de CO2 uitstoot te verminderen ten opzichte van 1990. 

De Regio Utrecht is bij uitstek de regio die hierin een voorbeeldfunctie in Nederland zou kunnen vervullen door NU een begin te maken met een brede aanpak
De notitie laat zien dat het een zware opgave is waarvoor samenwerking van alle bestuurslagen noodzakelijk is. Er is niet één oplossing te bedenken voor dit grote vraagstuk, alle opties zullen gebruikt moeten worden in samenhang. 

Het stuk is tot stand gekomen door bijdragen en discussies in bijeenkomsten van de Regionale Klimaattafel van november 2018 tot en met april 2019. Aan deze bijeenkomsten namen tal van raadsleden van gemeenten uit de Utrechtse regio deel, leden van Provinciale Staten en verschillende ambtenaren en experts. 

download hier de notitie TRENDBREUK NODIG!