VERBREDING A27 DOOR AMELISWEERD IS ONBEGAANBARE WEG: POLITICI EN BURGERS, GRIJP JE KANS:
Stel Natuur, Klimaat en Gezondheid centraal!

fietsdemonstratie 4 nov 2018 Utrecht; Rob Huibersfietsdemonstratie 4 nov 2018 Utrecht, foto Rob Huibers
1. AMELISWEERD BLIJFT BEHOUDEN!
Utrecht is dankzij de uitspraak van de Raad van State over Stikstof (PAS) verlost van een megalomaan plan om 2 x 7 rijstroken door Amelisweerd te leggen. Er komt geen verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht. Natuur dichtbij de stad wordt gespaard. Stikstof is een ernstig probleem, maar niet het enige. Stel Natuur, Klimaat en Gezondheid centraal. Gebruik de kostenbesparing van 1,2 miljard voor een mobiliteitsplan.

2. WE WILLEN WERKEN AAN MOBILITEIT MET MINDER CO2 EN AAN GEZONDE LUCHT
Vooral het grote aantal drukke autosnelwegen in de hele stadsregio zorgt voor ongezonde lucht in stad en regio en voor een aandeel van 40% voor mobiliteit in de de totale CO2-uitstoot van de regio. Er zijn veel alternatieven beschikbaar. Burgers houden in hun mobiliteit al rekening met gezondheid en klimaat. Nieuwe plannen moeten aanhaken bij de beweging die de burgers al maken.

3. UTRECHTSE KLIMAATAMBITIE: HALVERING CO2 van AUTOMOBILITEIT KAN IN 10 JAAR!
Voor het klimaat is het de hoogste tijd om een begin te maken met nakomen van Klimaatafspraak om de CO2 -uitstoot in 2030 fors te verminderen (ten opzichte van 1990). Dat is over ruim tien jaar. Utrechtse burgers willen met stad en regio Utrecht een toekomstbestendig mobiliteitsplan invullen.

4. UTRECHT BEWEEGT AL DE GOEDE KANT OP....
Utrechtse burger-initiatieven zien goed wat extra aandacht vereist:
• Aandacht voor wandelaars; aandacht voor (e-)fietsers op korte woon-werk afstanden tot 15 km
• Een goede mix van fiets, bus, tram en trein voor middellange en langere afstanden
• Bevorderen van gezondheid door actieve mobiliteit (wandelen en fietsen).

5. SAMENWERKING MET BURGERS IS ONMISBAAR…
Provincie Utrecht, Gemeenten en Bedrijven in de provincie, sla samen met Burgers de handen ineen voor een samenwerkingagenda duurzame, gezonde en actieve mobiliteit. Wij zijn bereid om mee te werken. Draagvlak is essentieel.

6. SAMEN MAKEN WE EEN SLIM EN SOCIAAL FIETS/OV/AUTO-NETWERK!
Van "8 tot 80" wil iedereen zonder problemen (fysiek en financieel) reizen. Wij geven daarom prioriteit aan een slim en sociaal vervoersnetwerk met fiets, OV, vrije fietspaden, busbanen en overstappunten, ook voor auto’s. Verdubbeling van fiets- en OV-gebruik plus vergroting van de railcapaciteit maken de regio duurzamer en gezonder.

7. UTRECHT PROEFTUIN DUURZAME MOBILITEIT EN VERSTEDELIJKING
In de Regio Utrecht komen snelwegen, buslijnen, spoor- en fietsverbindingen samen. De regio is de spil van het vervoer in Nederland, én moet de komende jaren fors worden uitgebouwd. Laten we in Utrecht doorpakken op duurzame mobiliteit in wijk, stad, regio en provincie en op echte vermindering van CO2. Niet schoon-rekenen ("salderen") of compenseren, maar investeren.

8. BURGERS DENKEN AL MEE
Als burgerinitiatief kun je echt het verschil maken voor de stad en je eigen buurt. Burgerinitiatieven zijn voortrekkers in het meedenken over duurzame, gezonde bereikbaarheid en het gebruik van (openbare) ruimte. Maak gebruik van de kennis en van deze handreiking voor draagkracht en draagvlak!

9. SLUIT JE AAN  *  DOE MEE!
Burgerinitiatieven als De Kracht van Utrecht, Bescherm het Bos, Vrienden van Amelisweerd, Stop Verbreding Ring Utrecht en Luchtwachters hebben laten zien waar kansen liggen. De Stikstof-uitspraak van de Raad van State is er nu. Help mee bij verdere initiatieven, met tijd als vrijwilliger, of met geld als donateur.

HULP
• Wil je helpen met ons werk? Kom naar een van onze bijeenkomsten of geef je op via contactenkvu@gmail.com en zet in het onderwerp: "KvU hulp"
• Wil je helpen posters te verspreiden of heb je er meer nodig voor op werk, sportzaal of club?

Meer weten? www.krachtvanutrecht.nl

Of vraag aan vrienden of relaties om zich in te schrijven op onze nieuwsbrief/webkrant via https://signup.ymlp.com/xgesbmqhgmgb

Samenstelling: Jan Korff de Gidts en Ben Slijkhuis

Geef je reactie op onze standpunten en meld je tips: contactenkvu@gmail.com