UTRECHT MOBIEL: Stel Klimaat, Natuur en Gezondheid centraal!

KIM-bewerking van CE 2017

"Stikstof en Natuur"
Dankzij de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei 2019 leek Utrecht verlost van een megalomaan plan van € 1,2 miljard om in totaal 2x7 rijstroken door Amelisweerd te leggen. Dat zou een meevaller van 1,2 miljard euro betekenen, en een natuurgebied dichtbij de stad wordt gespaard. Stikstof is een ernstig probleem, maar niet het enige. Niet alleen Natuur, ook Klimaat en Gezondheid moeten een centrale plaats krijgen in het beleid. Het bespaarde geld kan worden besteed aan een duurzaam mobiliteitsplan met minder CO2-uitstoot en meer gezonde lucht. De minister blijft echter van plan nog voor het eind van 2020 een nieuw Tracebesluit te publiceren.


Klimaat en gezondheid

Het grote aantal drukke autosnelwegen in de hele stadsregio zorgt voor 40% van de totale CO2-uitstoot en voor ongezonde lucht in stad en regio. Er zijn veel alternatieven. Burgers houden in hun mobiliteit al rekening met gezondheid en klimaat. Dat zijn inwoners van stad en regio die de fiets naar hun werk pakken en mensen die in stad en regio werken en daar komen met fiets en trein. Fiets- en treingebruik groeien enorm. Nieuwe plannen moeten aanhaken bij de beweging die de burgers al maken. 

Daarmee werken we aan een Utrechts Klimaatambitie om in tien jaar de CO2-uitstoot van automobiliteit te halveren ten opzichte van 1990. Tot nu toe laat de overheid de CO2-emisssie almaar oplopen. Utrechtse burgers willen met overheden en bedrijven in stad en regio Utrecht een toekomstbestendig mobiliteitsplan invullen.


Stad, regio en provincie: doorpakken: Bron: Trendbreuk april 2019

Burgers en bedrijven laten zien waarom we deze beweging in stad en regio al maken. Fiets is nu hoofdvervoermiddel in de stad, maar de auto is nog hoofdvervoermiddel voor forenzen. 48% van al de autoritten is niet langer dan 7,5 km, en 66% is niet langer dan 15 km. Vooral hier is grote ruimte- en gezondheidswinst te halen en is de (E-)fiets de grote verleider.

Autoritten langer dan 15 km veroorzaken 81% van de CO2-uitstoot. Hier liggen grote kansen voor CO2-reductie met OV. Want NS rijdt op windenergie. We kunnen nog veel meer van elkaar leren.
Zie onderstaand plaatje. Bron: KIM-CE 2017Laten we kabinet en politiek in Den Haag tonen wat het resultaat is als stad en regio doorpakken.
 • Grijp samen met de Provincie je kans bij de voorbereiding van de Vuelta a España op 14 en 15 augustus 2020: Maak twee dagen heel Utrecht en regio maximaal bereikbaar voor Fiets & OV en autoluw, met metingen van fijnstof door KNMI/RIVM.
 • Versterk het fietsaandeel: Breidt het Utrechtse fietsnetwerk fors uit. Zie deze kaart van de Fietsersbond. Kijk naar de paarse stukjes! Maak bijv. een comfortabele fietsbrug i.p.v. de gevaarlijke en armetierige Demka-fietsbrug naar Lageweide v.v.
 • Leg de paarse stukjes aan, waardoor je makkelijker van de ene route op de andere komt. Neem ze op in een stevig fietsplan 2021-2030, met comfortabele overgangen op gemeentegrenzen in de regio en bewaakte stallingen op stations en HOV-knooppunten.
 • Laat positieve effecten zien van viersporigheid op woon-werkverkeer (in drie trein-richtingen: Amsterdam, Vleuten en Houten).
 • Werk door aan een nieuw station Lunetten Koningsweg, met fietspad of tram naar de Uithof, en versterk daarmee de bijdrage van het regionale treinsysteem aan duurzame mobiliteit.
 • Geef met betrokken burgers invulling aan dat stukje gemeentegrond Tussen de Rails voor een groene verbinding Lunetten─Maarschalkerweerd─Amelisweerd, een plek voor wonen en werken, op loopafstand van twee stations en het fietspad naar de Uithof en de stad.
 • Kijk vanuit het belang van stad en regio naar een regionale invulling van de NS-concessie Hoofdrailnet per 2025, de rol van sprinters en IC's, en maak ter voorbereiding daarvan voorstellen voor viersporigheid in alle richtingen vanuit Utrecht CS.
 • Breid OV in stad en regio uit voor 2021-2030, neem analyse en tips voor snelle U-link-buslijnen mee van reizigers en gemeenten, en werk aan sociale knooppunten/hubs.
 • Versterk en verbreed met het oog op klimaat en gezondheid het project Goedopweg van het ministerie: Goed op Weg voor "Ik fiets", OV en auto.
 • Werk aan viersporigheid in alle richtingen vanuit Utrecht, ook naar Arnhem en Amersfoort (passend in het "Wiel met spaken voor 2040")
 • Laat zien wat bedrijven in stad en regio aan acties uitvoeren voor meer fiets, OV-Businesscards en Low Car Diets.
Ten slotte:
 • Werk met betrokken burgers samen in een Samenwerkingsagenda Duurzame gezonde en actieve mobiliteit. Wij zien kansen!
 • Sluit aan op de Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht van de provincie Utrecht, die in cocreatie met betrokken burgers tot stand kwam. 
 • Werk toe naar een Utrechtse Proeftuin voor Duurzame Mobiliteit (in het kader van het Mobiliteitsfonds). Juist in Utrecht, waar autowegen, spoorwegen en fietspaden samenkomen en heel veel mensen duurzame keuzes overwegen.
Conclusie: Politici, pak nu door. Verbreding A27 met 2x7 rijstroken door Amelisweerd is een onbegaanbare weg. Werk met betrokken burgers aan de Utrechtse Proeftuin voor Duurzame, gezonde en actieve mobiliteit.