UTRECHT MOBIEL: Stel Klimaat, Natuur en Gezondheid centraal!

KIM-bewerking van CE 2017

"Stikstof en Natuur"
Utrecht is dankzij de uitspraak van de Raad van State over Stikstof (PAS) verlost van een megalomaan plan om 2 x 7 rijstroken door Amelisweerd te leggen. Er komt geen verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht. Natuur dichtbij de stad wordt gespaard. Stikstof is een ernstig probleem, maar niet het enige. Stel nu naast Natuur ook Klimaat en Gezondheid centraal. En gebruik de kostenbesparing van 1,2 miljard voor een duurzaam mobiliteitsplan met minder CO2 en meer gezonde lucht.

Klimaat en gezondheid
Want het grote aantal drukke autosnelwegen in de hele stadsregio zorgt voor 40 % van de totale CO2-uitstoot en voor ongezonde lucht in stad en regio. Er zijn veel alternatieven beschikbaar. Burgers houden in hun mobiliteit al rekening met gezondheid en klimaat. Nieuwe plannen moeten aanhaken bij de beweging die de burgers al maken. Dat zijn inwoners in staf en regio die de fiets naar hun werk pakken en mensen die in stad en regio werken en daar komen met fiets en trein. Fiets- en treingebruik groeien enorm.

Daarmee werken we aan een Utrechts Klimaatambitie om in tien jaar de CO2-uitstoot van automobiliteit ten opzichte van 1900) te halveren. In plaats dat de overheid de CO-emisssie almaar laat oplopen. Utrechtse burgers willen met overheden en bedrijven in stad en regio Utrecht een toekomstbestendig mobiliteitsplan invullen.

Stad, regio en provincie: doorpakken
Burgers en bedrijven laten zien waarom we deze beweging in stad en regio al maken. Fiets is nu hoofdvervoermiddel in de stad, maar de auto is nog hoofdvervoermiddel voor forenzen. 48% van al de autoritten betreft minder dan 7,5 km. 66% gaat tot 15 km. Hier is met name grote ruimte- èn gezondheidswinst te halen en is de E-fiets de grote verleider. Autoverkeer, verder dan 15 km, veroorzaakt 81% van de CO2-uitstoot. Hier liggen grote kansen voor CO2-reductie met rail/OV. Want NS rijdt op windenergie. We kunnen nog veel meer van elkaar leren.
Zie onderstaand plaatje, bron KIM-CE 2017Laten we kabinet en politiek in Den Haag zien wat doorpakken vanuit stad en regio voor resultaat heeft.
 • Grijp samen met de provincie je kans in voorbereiding VUELTA op 14 en 15.8: Maak twee dagen heel Utrecht en regio maximaal met Fiets&OV bereikbaar en autoluw/LowCardiet, met metingen fijn stof KNMI/RIVM
 • Versterk het fiets aandeel: Breidt het Utrechtse fietsnetwerk fors uit. Zie deze kaart van de Fietsersbond. Kijk naar de paarse stukjes! Maak bijv, een comfortabele fietsbrug ipv de gevaarlijke en armetierige Demka-fietsbrug naar Lageweide v.v.
 • Leg de paarse stukjes aan, waardoor je makkelijker van de ene route op de andere komt. Neem ze op in een stevig fietsplan 2021 - 2030 met comfortabele overgangen op gemeentegrenzen in regio en bewaakt stallen op stations en HOV-knooppunten/hubs.
 • Laat positieve effecten zien van viersporigheid op woon-werkverkeer (in drie trein-richtingen naar Amsterdam, Vleuten en Houten)
 • Werk door aan een nieuw station Lunetten Koningsweg, met fietspad of tram naar de Uithof en versterk daarmee de bijdrage van het regionale treinsysteem aan duurzame mobiliteit.
 • Maak met betrokken burgers invulling van dat stukje gemeentegrond Tussen de Rails voor een groene verbinding Lunetten - Maarschalkerweerd - Amelisweerd, een plek voor wonen en werken, op loopafstand van 2 stations en het fietspad naar de Uithof en stad
 • Kijk vanuit belang stad en regio naar een regionale invulling van de NS-concessie Hoofdrailnet per 2025, de rol van sprinters en IC's en maak ter voorbereiding daarvan voorstellen voor viersporigheid alle richtingen vanuit Utrecht CS
 • Breid OV voor 2021-2030 in stad en regio uit, neem analyse en tips voor snelle U-link-buslijnen mee van reizigers en gemeenten en werk aan sociale knooppunten/hubs.
 • Versterk en verbreed vanuit klimaat en gezondheid het project Goed op Weg van het ministerie: Goed op Weg voor "Ik fiets", OV en auto
 • Werk aan viersporigheid in alle richtingen vanuit Utrecht, ook naar Arnhem en Amersfoort (passend in het "Wiel met spaken voor 2040")
 • Laat zien wat bedrijven in stad en regio aan acties uitvoeren voor meer fiets, OV-Businesscards en Low Car Diets.
Ten slotte:
 • Werk met betrokken burgers samen in een Samenwerkingsagenda Duurzame gezonde en actieve mobiliteit. Wij zien kansen!
 • In aanluiting op de Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht van de provincie Utrecht, die in cocreatie met betrokken burgers tot stand kwam. 
 • Werk toe naar een Utrechtse Proeftuin voor Duurzame Mobiliteit (in het kader van het Mobiliteitsfonds). Juist in Utrecht, waar autowegen, spoorwegen en fietspaden samen komen en heel veel mensen duurzame keuzen overwegen.
Conclusie: Politici pak nu door. Verbreding A27 met 2x7 rijstroken door Amelisweerd is een onbegaanbare weg. Werk met betrokken burgers aan de Utrechtse Proeftuin voor Duurzame, gezonde en actieve mobiliteit. Stel daartoe een Samenwerkingsagenda op.