Ons Elftal: Op de eerste rij van links naar rechts, Olivier, Daan, Dewi, Jan, Jos. Staand Michiel, Paul, Richard, Sebastiaan, Peter en Jeannine. Ieder is al aan de slag en werkt een voorstel uit. 

Jan stelt met die voorstellen in augustus een eerste webkrant samen en zendt die aan het elftal en onze correspondenten uit stad en regio.

1. Michiel heeft het voorstel van Jeannine voor een nieuw aansprekend verhaal uitgeschreven: met ons ideaal / onze doelen, wat we aan middelen nodig hebben (denk aan contacten, kennis en €€€), waar onze kracht ligt, wie er meedoet en wat ons tegenhoudt, wat we wel weten en wat niet, en wat onze prioriteiten worden. Dat concept gaat nu rond.

Trouwens: Wie ken jij die goed thuis is in communicatie en journalistiek die onze boodschap nog helderder kan neerzetten? 

2. Jeannine en Peter peilen komende weken de stand van zaken met de Regionale Mobiliteit Strategie in de Provincie Utrecht ("RMSU") en rapporteren 16 augustus aan Michiel en Jan, met de vraag hoe we de bevindingen gaan communiceren. Voor hun aanbevelingen, zie dossier RMSU. Reacties naar Jeannine en Peter.

3. Richard en Jan schrijven antwoorden op kennisvragen die nieuwe mensen ons over het aansprekende verhaal kunnen stellen. Met links naar meer literatuur en websites. 

4. Dewi legt contact met prof Dries Heggert om te horen wat hij verwacht van een clipje voor studenten over ons initiatief, die hij in zijn online-college-onderwijs kan gebruiken. Dries geeft colleges voor het bacheloronderwijs van het Universitaire Copernicus Instituut in de Uithof. Wij denken aan twee doelen: a. Educatie van studenten: Wie zijn we en waar staan we voor; b. Toelichting op een van onze onderzoeksvragen

5. Daan, LInda, Sebastiaan en Jan bespreken eind juli hoe zij met VIDIUS contacten met studenten gaan vergroten op Universiteit en Hogeschool.

6. Olivier en Jos doen een voorstel hoe ze de website van de Kracht van Utrecht willen verbeteren.

7.  Jan verzamelt alle voorstellen in een nieuwe ontwerp-webkrant, die eind augustus, eerst voor het elftal, uitkomt. Als de webkrant ons past komt ie later ook voor nieuwe contacten en correspondenten uit.

Trouwens: We hebben nog geen tweede "Live" bijeenkomst in het najaar gepland om gemaakte voorstellen en webkrant als communicatiemiddel  te bespreken. Wie ken jij die hier vanuit stad of regio-gemeente ook aan wil deelnemen?