Op 30 juni 2020 herijkten we ("Live, in een gymzaal!) ons gedachtengoed en aanpak. We zijn aan de slag, ieder vanuit zijn eigen plek. 

Elftal Herijking Kracht van Utrecht: We willen door!

Ons Elftal: Op de eerste rij van links naar rechts, Olivier, Daan, Dewi, JanKdG, Jos. Staand Michiel, Paul, Richard, Sebastiaan, Peter en Jeannine. Ieder is al aan de slag en werkt voorstellen uit. 

Jan stelt met die voorstellen een eerst volgende webkrant samen en zendt die rond in regio en stad.

1. Michiel heeft het voorstel van Jeannine voor een nieuw aansprekend verhaal uitgeschreven: met ons ideaal / onze doelen en meer. Jan KdG bewerkt de reacties en laat iemand die thuis is in communicatie en journalistiek meelezen. Is dit ons nieuwe verhaal met agenda A en B?

2. Jeannine en Peter peilen komende weken de stand van zaken met de Regionale Mobiliteit Strategie in de Provincie Utrecht ("RMSU"). Ondertussen is de inspraak gestart voor de ontwerp-omgevingsvisie. Als Kracht van Utrecht gaan we een Zienswijze indienen (zIe Agenda A.)

3. Dewi legt contact met prof Dries Heggert om te horen wat hij verwacht van een clipje voor studenten over ons initiatief, die hij in zijn online-college-onderwijs kan gebruiken. Dries geeft colleges voor het bacheloronderwijs van het Universitaire Copernicus Instituut in de Uithof. Wij denken aan drie doelen: a. Dewi en Sebastiaan geven aan waarom zij geinteresseerd zij geraakt in ons initiatief. b. Educatie van studenten: Wie zijn we als Kracht van Utrecht en waar staan we voor; c. Toelichting op een van onze onderzoeksvragen

4. Daan en zijn opvolger in het bestuur bij Vidius Linda Huisman en JanKdG bespreken hoe zij met VIDIUS contacten met studenten gaan vergroten op Universiteit en Hogeschool. Wie van de Hogeschool kan Dewi en Sebastiaan helpen de videoclip over de Kracht van Utrecht te maken?

5. De Ruimtelijke Koers 2040 in Houten was aanleiding voor een uitwisseling van twee Jannen.Over de Omgevingsvisie (Agenda A.) maar vooral ook hoe we als Kracht van Utrecht meer zicht krijgen op waar en wanneer mensen en ondernemers in de regio kiezen voor duurzaam ruimtegbruik en verplaatsingen. Zie Agenda B.