We zijn een zwerm van 20 betrokken burgers uit stad en regio. We hebben ons verenigd voor het uitwerken van duurzame alternatieven in plaats van het verbreden van de A27 door Ameilsweerd. Duurzame mobiliteit en verantwoord ruimtegebruik, educatie en onderzoek zijn de belangrijkste trefwoorden voor ons.

Omdat we (nog) geen gelden beschikaar hebben voor onderzoek en betaalde krachten doen we alles zelf.

Jan Korff de Gidts uit Utrecht nodigde in januari 2009 tien mensen aan zijn eikenhouten tafel. We noemden ons eerste rapport "Kracht van Utrecht". In 2018 breidden wij ons intiatief uit tot een succesvolle Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit, waarin we een groot aantal raadsleden uit de regio konden informeren over de tafel-thema'. Met hen bespraken we ook oplossingsrichtingen. We publiceerden "Trendbreuk Nodig!"

Corona zorgde wel voor een forse dip in kracht. Nu zijn er nieuwe mensen bijgekomen en hebben we een sterkere verbinding met o.a. Houten en de Bilt in de regio dankzij Jan Hoogenraad en Michiel van Weele. Eind januari 2021 hebben zo'n 20 mensen bijgedragen aan het completeren van een Zienswijze op het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Begin 2021 hebben we met steun van Martin van de Gaag en Renée Elzinga een kernteam gevormd om uit te werken waarom en hoe de verbinding met de regio uit gaan bouwen en hoe we aandacht voor ons verhaal bij burgers, bestuurders en politici kunnen vergroten.

In deze Nieuwsbrief van 8 juli 2020 gaven we aan wat het resultaat was van onze "APK van ons iniatief" Lees maar.

LINK naar onze nieuwsbrief van 8 juli 2021

Als doel hebben we nu omschreven:

De Kracht van Utrecht is een burger-netwerkorganisatie met als (statutair)doel: bij te dragen aan de versnelling van de transitie naar duurzame mobiliteit en verantwoord ruimtegebruik in de (stads)regio Utrecht. 

Deze Nieuwsbrief had als effect heeft dat veel van onze abonnees zich aanmelden om hun postcodes aan te geven, om daarmee te laten zien waar ze wonen!.

We denken aan twee hele verschillende type vrijwillgers:

1. mensen, die het belangrijk vinden te communiceren in hun wijk, dorp of stad.

2. En mensen, die inhoudelijk aan de slag willen met CO2-reductie, duurzame mobiliteit en verantwoord ruimtegebruik in de regio.

Het Kernteam denkt dat je er goed aan doet een Cafe in wijk of dorp uit te kiezen waar je die mensen voor uitnodigt. Dan komt vanzelf aan de orde waartoe we als KvU voor staan en wat je zou kunnen bijdragen.

Want er is veel te doen:

* zo'n nieuwsbrief technisch produceren is een heel veel werk, die heel wat vaardigheden (omgaan met websiten en providers) vraagt. Dan is het heerlijk als om te weten dat er al iemand die consekwent alle teksten toetst op onduidelijkheid - > leesbaarheid. Maar dan wordt nog belangriker dat zo;n tekst hout snijdt en klopt en daar heb je dus ook goede mensen voor nodig, die elkaar vrage stellen en elkaar de waarheid durven melden. 
* Ook goed om te weten is dat we een expert in ons midden hebben gekregen die het registratie-systeem van onze 2500 abonnees kan doorgronden en zelfs die inzichten jan visualiseren. Zie het plaatse uit de juli-Nieuwsbrief die een fraaie geografische verdeling laat zien waar abonnees in de regio wonen.
* Nog mooier wordt als we belangstelling krijgen voor het nog meer kansen voor visualisatie van ons doel en onze middelen!

Dit sluit aan bij ons verhaal (2019 - 2020)

Jan bood twee agenda's aan: A en B.  

A. Agenda voor ons zelf en onze politici/bestuurders van onze overheid

We spelen in op een veranderend krachtenveld. We zien de totstandkoming van de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening als een strategisch en tactische belangrijk momentum. Gemeenten zijn tal van plannen aan het uitwerken voor mobiliteit en wonigbouw. In ons verhaal wisselen we de eerste  argumenten met elkaar uit. Zien we een Nieuw Normaal in visies van de gemeenten in de regio? Welke trendbreuk zie ik en jij we al ontstaan en welke trends willen we bevorderen? Waar kunnen we vefrsnellen? En gaat dat snel genoeg voor een "transitie naar duurzaam verkeer & vervoer en ruimtegebruik" in de komende tien jaar, tot 2030?

Vanuit de regio en stad op 1 november 2020 hebben we een Zienswijze ingediend op de provinciale Ontwerp-Omgevingsvisie en Verordening. We hebben het provinciebestuur aangeboden hier overleg over te voeren op ambtelijk,  bestuurlijk en politiek niveau.

We hebben ook een Zienswijze uitgewerkt op het Concept-Mobiliteitsplan van de Gemeente Utrecht. Na een oproep om bij te dragen (zie onze Nieuwsbrief van dec 2020) hebben we als wekgroep een uitgebreide zienswijze uitgeschreven.

Op 10 maart 2020 dienden we ook een Zienswijze op de "Ruimtelijke Strategie Utrecht", de RSU. Ook in Houten doen we mee aan het prikkelen van een Houtense Visie op (nieuwe) woon- & bedrijfslocaties en de mobiliteit die hier mee samenhangt.


B. Agenda voor ons zelf en wijkbewoners & ondernemers in de wijk

Experimenteren vinden we belangrijk. Daarom hielden einde 2018, samen met Studentenkoeplel VIDIUS, een eerste avond over een Proeftuin Utrecht op het gebied van rumtegebruik en mobiliteit. Samenwerking met de gemeente Utrecht zorgde ervoor dat we een zaal van het stadskantoor konden gebruiken. Volle bak! In 2020 bedachten we een werkvorm, waarin we met bewoners en ondernemers het belang van nabijheid uit te wisselen. Hoe verplaats je je in je buurt?  Wat is voor jou de waarde van je eigen leefomgeving, hoe breng je verschillende opvattingen in kaart? Kun je opvattingen optellen: Nee! Hoe dan wel? Dit concept wilden we voorleggen aan bewoners en ondernemers in Houten en in Utrecht Stad maar "Corona" zorgde voor uitstel.  

Kortom: Heb je een idee voor je rol in in communicatie of voor het redigeren van onze webkrant?

Reageer via de oranje button hieronder. Of bel Jan Korff de Gidts, 0633630344, met je vraag of idee.