In de voorbereiding van onze (vijfde) Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobilteit spraken we met de provincei Utrecht af een gezamenlijke A4 op stellen met informatie, documentatie en links. Dit A4, formaat jpg is te downloaden. Twee pagina's. Stand van 14 februari 2022.

Of onze zienswijze op het Mobiliteitsplan van de stad  Utrecht ingediend. Dat was 31 januari 2021. Zie voor de samenvatting van 5 pagina's HIER

Onze complete zienswijze op het Mobiliteitsplan omvat naast de 12 verzoeken een uitgebreide toelichting in 24 pagina's en is HIER te downloaden.