Verspreidt onze flyer !
De kracht van Utrecht initieert sinds 2008 alternatieven
Samen met burgers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen

Hoe in 2030 50 % minder CO2 door mobiliteit t.o.v. 1990 in regio Utrecht
  • Mobiliteit hoort mee te doen aan de -49 % doelstelling uit het Parijs akkoord
  • Diverse maatregelen nodig, veel ook met minder autoverkeer en kortere afstanden als effect
  • Grootste winst in ruimtelijke ordening, fietsen en OV
  • De drukte op de ring vermindert zo veel dat er geen verbreding A27 nodig is
  • En leefbaarheid wordt beter

We hebben ook een pagina met meer informatie over deze grafiek en de achtergronden daarbij.