Draag bij aan ons werk!De Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd (SOESA) voert onderzoeken uit om de Amelisweerd te behouden en om de overlast die stadsbewoners ondervinden van de autosnelwegen rond Utrecht te verminderen. De Stichting SOESA werkt hierin samen met andere groepen binnen de Kracht van Utrecht.

We hebben de uitbreiding van de A27 voorlopig tegen kunnen houden met een beroep op de onterechte PAS uitvoering, maar we moeten NU doorzetten voor een Gezond en Leefbaar Utrecht en Behoud van Natuur! Er moeten alternatieven worden ontwikkeld tegen alsmaar meer automobiliteit.

Steun het werk van de stichting SOESA met tijd en/of geld! Doneer op Triodosbank NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd of laat het weten in een reactie op deze webkrant als we je in kunnen schakelen bij activiteiten van de Kracht van Utrecht.

De Stichting SOESA is ANBI-erkend, giften komen in aanmerking voor belastingaftrek.