Inwoners van de Utrechtse Regio zijn bezorgd over de steeds maar toenemende automobiliteit in de regio en de effecten daarvan op Gezondheid, Klimaat en Natuur. Actieve burgers zoeken ook zelf naar oplossingen voor de problematiek. Meer achtergrondinformatie vind je op deze website

Actieve burgers zoeken ook zelf naar oplossingen voor de problematiek. Oplossingen die ze zelf kunnen toepassen. Maar ze zoeken ook naar een manier van denken om de politiek te bewegen een duurzaam, vloeiend in elkaar overlopend mobiliteitssyteem in de regio te creeeren.

Wij laten het denken niet alleen over aan de politiek en de deskundigen. Onze belangen van betere luchtkwaliteit (gezondheid), minder CO2 en stikstof (klimaat en natuur) kunnen we omzetten naar duurzame, actieve en gezonde mobiliteit.