Het Kracht van Utrecht-initiatief heeft sinds haar ontstaan in 2009 heel veel gecommuniceerd over duurzame, actieve en gezonde mobiliteit. Onze website is enorm uitgebreid en wordt - zo merken we- erg gewaardeerd.

Er is nog een tweede website (www.krachtvanutrecht-initiatief.nl), waar achtergrondinformatie te vinden is. Op deze plek publiceren we het Bronnenboek met onze verantwoording van onze analyse, werkwijze en resultaat van de Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit.