We hebben voor u nagegaan hoe de webkrant gelezen wordt. In deze vorm is de webkrant in 4 maanden tijd zesmaal uitgekomen.

Hoewel het moeilijk is om de lezersaantallen van artikelen zomaar met elkaar te vergelijken, want het ene artikel kan er vier maanden op staan en het andere een maand, geven we hier toch een lijstje met een top 5. Ook omdat we blij zijn dat de webkrant zo goed gelezen wordt.

1
Ons Commentaar op de Provinciale Plannen (U Ned)
3.636
2
Provincie Utrecht presenteert plan voor betere bereikbaarheid regio
3.236
3
Trendbreuk nodig!
2.844
4
Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd (SOESA)
2.733
5
Ons NIEUWE AFFICHE - Haal af, verspreid
2.562

 

Voor de geïnteresseerde lezer melden we hierbij dat de gegevens tot stand komen op basis van functionele cookies, uitsluitend cookies die aangeven of de webkrant functioneert. Daarin zien we alleen of een pagina wordt aangeklikt of niet. Daar zijn geen persoonsgegevens zoals mailadressen aan gekoppeld of mee verbonden. Die verbindingen willen en kunnen wij niet leggen.