In het Oog van de Storm

Een half jaar geleden riep Gemeente Utrecht de klimaatcrisis uit. Er is nog weinig te merken van vervolgstappen. Burgers worden niet geïnformeerd over de crisis, er wordt volop geïnvesteerd in biomassa, en waar Shell zonder problemen door heel de binnenstad adverteert, wordt Amelisweerd nog steeds bedreigd.

Hoe prachtig de woorden in juli 2019 ook klonken, zonder daden verliezen ze snel hun kracht. Daarom eist de Utrechtse Klimaat Coalitie dat de gemeente de volgende stap neemt. Na mooie woorden is het tijd voor daden.

Veel mensen wereldwijd lijden al onder de impact van klimaatverandering. In Utrecht is het nog relatief rustig. Die rust is slechts schijn. Wij zitten in het Oog van de Storm!

Maar ook de storm van mensen die deze gang van zaken niet langer pikken zwelt aan. Onze storm neemt toe in kracht en zal tijdens de klimaatmars door Utrecht razen.

Op zaterdag 29 februari neemt deze storm de binnenstad over. Wij lopen een mars van Utrecht Centraal Station (Jaarbeurszijde) naar het Stadhuis om daar onze vijf eisen te presenteren:

  1. Informeer Burgers
  2. Strijd met ons voor Amelisweerd
  3. Maak de binnenstad autovrij en OV gratis
  4. Plant 10.000 bomen en stimuleer biodiversiteit
  5. Garandeer écht duurzame energie