Al tien jaar hebben we op de website van de Kracht van Utrecht staan:

Wanneer 1 op de 7 automobilisten in de spits een andere keuze maakt en we fors investeren in zowel fiets- als OV-netwerken, verlichten we de overlast van het verkeer. Nieuwe en bredere wegen zijn zo niet nodig.

We zijn aan het onderzoeken hoeveel automobilisten inmiddels die andere, meer duurzame keuze gemaakt hebben: niet ijden, niet in de spits riijden, fiets of OV nemen, of andere mogelijkheden.

We hebben het gevoel dat eigenlijk al heel veel mensen een andere keuze maken. Waar komen anders de vele fietsers en treinreizigers vandaan?

We worden gesterkt in dit gevoel door een recent onderzoek van het Kennis Instituut vor Mobiliteitsbeleid. Een persbericht van dit instituut zegt:

File beperkt maatschappelijk probleem
Nederlanders vinden de file in 2019 een beperkt maatschappelijk probleem. Vond 72% van de Nederlanders in 2010 de files op autosnelwegen (helemaal) niet acceptabel, in 2019 is dit ruim gehalveerd tot 35%.


Zou het kunnen dat automobilien doorkrijgen dat ze beter een alternatief à la 1 op 7 kunnen kiezen? En zou dat hun oordeel over files als maatschappelijk probleem verzachten? Die trend zou politiek de aandacht trekken.

Daarom roepen we onze lezers op: vertel uw eigen verhaal!

Als Fietser naar het Station? Als fietser naar de bus? In uw woon-werkverkeer? In een weekend? Waar wilde u heen, waar vandaan wilde u reizen? Wat zijn uw bevindingen? En welke tips geeft u ons?

En waar zouden wij als Kracht van Utrecht - bijvoorbeeld in onze Proeftuin Duurzame Mobiliteit - rekening mee moeten houden als we als provincie Utrecht voorbeeldregio voor duurzame, actieve en gezonde mobiliteit willen worden?