De Kracht van Utrecht groeit. Inmiddels hebben Ben en Jan 6 webkranten samen gemaakt. Elke keer gaan ze naar circa 2.300 lezers. We ontvangen veel reacties van lezers en de artikelen in de webkrant worden zeer goed geraadpleegd.
  • Onze voorstellen voor een proeftuin Duurzame Mobiliteit trokken de aandacht van mensen uit stad en regio en zorgden voor een volle bak op het Utrechtse Stadskantoor.
  • Twee excursies bij ProRail in Utrecht zorgden voor nieuwe inzichten en interessante nieuwe contacten met mensen die verder mee willen denken.
  • Een wiskundige reikte ons een concept aan voor het verminderen van fietsdrukte in de stad, gecombineerd met een veel grotere bijdrage van het regionale spoor aan duurzame mobiliteit.  
  • Vijf studenten boden hun hulp aan om de argumentatie voor Utrecht Voorbeeldregio Duurzame Mobiliteit te versterken.
  • Een masterstudent van de UU, die vergelijkend onderzoek doet naar het beleid in de vier grote gemeenten, waaronder Utrecht is met ons gaan samenwerken.
  • Iemand die vorig jaar meedeed aan onze enquêtes onder treinreizigers heeft zich aangesloten bij onze gesprekken met het bedrijfsleven.
  • Raadsleden en oud-raadsleden denken met ons mee om in 2020 vooral door te gaan met het organiseren van de Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit en daar koploperbedrijven bij te betrekken.
  • Een Utrechts Adviesbureau biedt ons aan om jonge adviseurs te schakelen die met ons traject inzichten en ervaring op kunnen doen.
  • Jongeren uit de stad betrekken ons bij voorbereiding van de Klimaatmars op 29 februari.

We staan open voor verbinding. Als je een idee hebt meldt het ons en denk mee.