Een terugblik op het afgelopen jaar 2019. Wat nemen we mee voor 2021/2022?
  • Bij raadsleden en oud-raadsleden uit de stadsregio hebben we veel krediet opgebouwd in het uitwisselen van informatie. In In ons rapport Trendbreuk Nodig (april 2019) hebben we onze inzichten klinkklaar verwoord. Tip: Zoek in deze webkrant op Trendbreuk 
  • Raadsleden, met name uit regio-gemeenten stimuleren ons om in 2020 vooral door te gaan met het organiseren van de Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit en daar koploperbedrijven bij te betrekken. Met zes bedrijven zijn we in gesprek.
  • Onze voorstellen voor een proeftuin Duurzame Mobiliteit trokken de aandacht van 26, veelal nieuwe mensen uit stad en regio en zorgden voor een volle bak op het Utrechtse Stadskantoor. We willen in de stadsregio experimenten gaan uitvoeren. Voor meer info: zie de rubriek in Groen Rechts: Proeftuin Experimenten.
  • Twee excursies bij ProRail in Utrecht zorgden voor nieuwe inzichten  in de rol van het spoor in de transitie naar Duurzame Mobiliteit. Het voorstel voor een nieuw station Lunetten Noord is hier een voorbeeld van. Zoek in deze webkrant op "Station"
  • Een masterstudent van de UU, die vergelijkend onderzoek doet naar het mobiliteitsbeleid in de vier grote gemeenten, waaronder Utrecht denkt nu met ons mee. Sebastiaan deelde deze inzichten in onze herijking op 30 juni j.l. ("Handicap Overheden: te weinig consistent en consequent.")
  • Een Utrechts Adviesbureau biedt ons aan om jonge adviseurs te schakelen wanneer we ook buurt-gerichte projecten gaan opzetten.
  • Jongeren uit de stad hebben ons gevraagd te spreken op een demonstratie van Extinction Rebellion in november. Zij betrokken ons ook bij voorbereiding van de Klimaatmars op 29 februari 2020

De Corona-crisis leidde er toe dat we in een aantal gevallen gestopt zijn met doorpraten, o.a. omdat het perspectief uit bleef om omdat het toetsen van concept en adviezen te weinig enthousiasme bij experts of bestuurders opriep. 
  • Heel veel gesprekken met goed ingevoerde ambtenaren op gemeentelijk of provinciaal niveau stokten, soms vanwege de Coroma-crisis, in andere gevallen vanwege overplaatsing / verandering van portefeuille / overdracht van taken aan een nieuwe nog te werven projectleider.
  • Een wiskundige reikte ons een concept aan voor het verminderen van fietsdrukte in de stad, gecombineerd met een veel grotere bijdrage van het regionale spoor aan duurzame mobiliteit.
  • Vijf studenten Innovatiemanagement boden hun hulp aan om de argumentatie voor Utrecht Voorbeeldregio Duurzame Mobiliteit te versterken.
Door "Corona" werd een van ons werd zo somber dat hij stopte met zijn activiteiten. Een ander stopte omdat ze verwacht vanwege Corona ontslagen te worden ontslagen. Anderen gaven zich juist op voor een Herijking van ons initiatief, zie daarvoor elders in deze webkrant: een nieuw elftal gaat door!