vidius
VIDIUS studentenunie: dé centrale belangenbehartiger van Utrechtse studenten
 
Kracht van Utrecht: burgerinitiatief voor duurzame mobiliteit


Uitnodiging Podium-avond:

Proeftuin Duurzame Mobiliteit en Verstedelijking

26 november 2019, 20.00 - 22.00 uur

Locatie, centraal in de stad: Stadskantoor Utrecht, naast Utrecht CS

In de Regio Utrecht komen snelwegen, buslijnen, spoor- en fietsverbindingen samen. De regio is de spil van het vervoer in Nederland. In de stad neemt de druk op de openbare ruimte toe. De behoefte aan woningbouw is groot. Gemeenten en burgers werken aan beperking van de schade voor klimaat, gezondheid en natuur. Burgerinitiatief Kracht van Utrecht draagt alternatieven en oplossingen aan, en wil nieuwe vormen van democratie ontwikkelen in de samenwerking tussen overheden en burgers. Voor meer focus op transitie naar Duurzame Mobiliteit, met een rechtvaardige verdeling van baten en lasten.

Doel: uitwisseling tussen studenten, docenten, lectoren en experts

Thema’s:
  • Hoe zien we mobiliteit in Utrecht in 2030 en 2040?
  • Hoe staat het momenteel met duurzame mobiliteit in de stad?
  • Welke vragen en thema’s leven er onder studenten en docenten?
  • Wat is de samenhang tussen duurzame mobiliteit, ruimtegebruik en democratie?
  • Wat kunnen de kennisinstellingen doen?
Toelichting op het programma:
VIDIUS studentenunie en Kracht van Utrecht presenteren zich kort. Daarna krijgen deelnemers onder leiding van docent en verbinder Adrie Mesch alle gelegenheid vragen te stellen en te debatteren over wat de stad nodig heeft voor de transitie naar Duurzame Mobiliteit.

Automobiliteit zorgt voor 40% van de totale CO2-uitstoot, voor ongezonde lucht in stad en regio en voor een enorme druk op de ruimte. Onze grote stad is voortdurend in ontwikkeling, en er verschijnen steeds meer rode fietspaden, nieuwe stations, nieuwe buslijnen, en binnenkort de Uithoftram. Beweegt Utrecht al de goede kant op? Hoe kunnen we nu doorpakken op duurzame, gezonde en actieve mobiliteit in de stad? Welke onderzoeksvragen leven er onder studenten en docenten?

Het wordt een leerzame, interessante en inspirerende avond!

Geef je belangstelling voor deelname op bij daan@vidius.nl en je ontvangt de definitieve uitnodiging.

Het voorbereidend comité,

Jan Korff de Gidts, Kracht van Utrecht-initiatief 
Daan Warnas, VIDIUS studentenunie 
Adrie Mesch, Hogeschool Utrecht