Stuur jouw dagelijkse reiservaring in voor de Utrechtse Proeftuin Duurzame Mobiliteit.

Waarom? Je leest het in ons artikel "De Utrechtse Proeftuin Duurzame Mobiliteit - samen bouwen aan een betere mobiliteit" - of anders kort hieronder.

Als Kracht van Utrecht hebben we tot nu toe vooral overheden aangesproken om maatregelen te nemen zoals verbetering van fietspaden en OV of bevordering van selectief autogebruik (deelauto’s, car-poolen, etc.). Maar reizigers maken daarin ook keuzes om allerlei eigen redenen.
In onze Proeftuin willen we de verhalen horen van reizigers in stad en regio, die dit soort keuzes maken. Hoe lossen zij problemen op in hun reizen? Welke ideeën voor verbetering hebben zij vanuit de praktijk zoals zij die dagelijks ervaren? De Proeftuin dient als platform voor informatie-uitwisseling tussen reizigers in stad en regio Utrecht.

Welke reizigersverhalen zoeken we ?

We kiezen allereerst voor verhalen van reizigers over hun dagelijkse woon-werkverkeer in de regio Utrecht naar bedrijf of onderwijsinstelling.

Voorbeelden :
 • Werknemers die de mogelijkheid hebben om thuis te werken en de beschikking krijgen over een NS-Businesskaart. Wie heeft hiermee ervaring opgedaan?
 • Studenten en docenten die werken in de Uithof, en die willen uitwisselen welke manieren zij hebben om hun reis te verduurzamen.
 • Enkele inwoners van een straat of buurt die een deelauto hebben gerealiseerd en willen vertellen hoe dat is gegaan en hoe dat bevalt, welke oplossingen ze hebben gevonden voor problemen waar ze tegenaan liepen.
 • Leden van MyWheels en daarmee vergelijkbare organisaties voor autodelen in stad en regio.
 • Medewerkers van het UMC/WKZ in Houten wonen en vandaar met de fiets naar hun werk gaan.
 • Fietsers die met de nieuwe grote fietsenstalling op Utrecht CS ontdekken dat ze vanuit de uitgang Moreelse Park een rustiger en sneller fietsroute volgen naar hun werk in Utrecht-Oost.
 • Reizigers die de drukke fietsroute naar het Utrecht CS (en de grote fietsenstalling) willen omzeilen en fietsen naar een van de voorstadstations (bijvoorbeeld Vaartsche Rijn, Leidsche Rijn of Zuilen) en daar de trein pakken.
 • Reizigers die, om snel met de trein naar het Zuiden te reizen, eerst naar een voorstadstation reizen om vanuit Utrecht CS een Intercity te nemen.
 • Reizigers die met de fiets naar het station gaan, de trein pakken en een oplossing hebben voor het laatste stukje naar hun werk.
 • Reizigers in een bepaalde woon-werk-relatie die met elkaar uitwisselen welke problemen ze hebben overwonnen om hun reizen naar het werk te verduurzamen
 • Reizigers naar de Uithof/Utrecht Science Park, die met elkaar car-poolen.
Stuur ons jouw verhaal! Je helpt je medeburgers en de bestuurders er geweldig mee vooruit en je draagt zo op eenvoudige wijze bij aan de verduurzaming van mobiliteit in onze mooie regio.