Wie had een half jaar geleden kunnen voorzien dat in 2020 de maximumsnelheid in heel Nederland naar 100 km/uur overdag zou gaan? Wij in ieder geval niet toen we startten met ons initiatief “DOE MEE – voor schone lucht en minder CO2


100isgenoeg

Wij zijn afgelopen zomer met een klein groepje de actie 100isgenoeg begonnen. We schaften 1.000 stickers aan om te verspreiden en zo, samen met anderen, te laten zien dat er draagvlak is voor 100 max en dat we het klimaat en schone lucht belangrijk vinden. We maakten een website om ons verhaal te verduidelijken en de stickers te verspreiden. Dit is wonderwel gelukt! De stickers zijn nu bijna op, we kregen veel positieve reacties en we ontmoetten gaandeweg wel zes andere initiatieven die hetzelfde willen en doen als wij. Het draagvlak bleek nog veel groter dan we hadden gedacht!

We zijn blij dat de maximumsnelheid overdag nu naar 100 km/uur gaat. Dat is een flinke stap vooruit. Zonder "stikstofcrisis" was dat niet zo snel gelukt, maar alle stickeracties en de bekende en onbekende Nederlanders die zich in de media uitspraken vóór snelheidsverlaging hebben zeker geholpen max. 100 als beleidsoptie op de agenda te krijgen.


We zijn nog niet klaar

Een stap vooruit, maar we zijn nog niet klaar. Juist nu moeten we op grote schaal zichtbaar maken dat we het klimaat belangrijk vinden, dat we schone lucht willen inademen en dat het draagvlak groot is voor de maximumsnelheid van 100 km/uur. Bovendien moeten we de krachten bundelen en zorgen dat het kleine beetje "stikstofruimte" dat wordt gewonnen door verlaging van de maximumsnelheid niet misbruikt gaat worden voor schadelijke maatregelen, zoals de verbreding van de A27 en A12 bij Utrecht.