In het mobiliteitbeeld van het Kennis Instituut voor Mobiliteit (KIM) komt net zoals vorige jaren een sterke groei van het treingebruik en elektrische fiets naar voren.