Het kan niet gekker! Nut noch noodzaak zijn aangetoond. Nu wordt het een prestigezaak, want Amelisweerd staat symbool voor het verzet tegen het nietsontziende automobiliteitsdenken. Belangrijker kennelijk dan de bouw van de benodigde 100.000 woningen in de Utrechtse regio. Schade aan natuur en klimaat (CO2) en ook de schade aan bevolking worden totaal niet meegewogen! Misschien dan toch maar een gezondheidsonderzoek bij de bewoners van Utrecht Oost en Zuid, de vele duizenden schoolkinderen en anderen die gebruik maken van de sportvelden(!) langs A27, de tienduizenden studenten die naast A28 en A27 verblijven, net als de duizenden medewerkers van scholen, ziekenhuizen en, last but not least, de RIVM medewerkers, die naast de A27 gaan werken... Goed voor een 0-meting?

Met 80km p/u op de Utrechtse Ring is elk bedacht verkeersprobleem opgelost en is er veel minder uitstoot. Lees ook het alternatief, het SUUNTA-rapport (webkrant krachtvanutrecht) dat De Kracht van Utrecht heeft ontwikkeld en aan de Minister gezonden.

Provincie en Stad, jullie zijn tegen. Grijp eens in!!

LinkedInbericht