In het geschetste toekomstbeeld van het Wiel met Spaken lijken de bijdragen van de knooppunten/station Bunnik, Bilthoven en Driebergen-Zeist wat naar de achtergrond te zijn gedrongen. Het nieuwe station Lunetten/Koningsweg en de OV-routes om de zuidkant van Utrecht domineren nu het beeld.

Ik vind het belangrijk om dit wel op de agenda te houden:

  • Parallelroutes beter met bus en snelfiets naar zowel stad als USP vanuit de 3 knooppunten
  • Faciliteren P&R bij Driebergen-Zeist en Bunnik, maar niet in Bilthoven. Hier is het USP zelf de beter bereikbare P&R-faciliteit met sneltram i.p.v. trein.
  • Hebben we inzichtelijk hoeveel % autoverkeer naar de stad en USP er uit een straal van 15 km komt (en vv) en hoeveel potentieel er is de automobiliteit te beperken via de bestaande knopen