Ik wil graag aandacht vragen voor de ruimtelijke waarde van de omgeving van het te bouwen station Lunetten/Koningsweg voor sciencepark-achtige bedrijvigheid. Hier moeten zeker geen woningen komen, maar RIVM-achtige grote gebouwen.

Omgeving toekomstig station Koningsweg is – nog meer dan het USP- een toplocatie voor bedrijvigheid en één van de locaties waar USP over tien jaar uitbreidingsruimte kan vinden zodat de Uithof niet overvol raakt op den duur (met alle gevolgen van dien voor Amelisweerd, zoals grote druk om groei richting Vossegatselaan/Rhijnauwen mogelijk te maken).

Voor de toekomst is het mogelijk dat de Uithof voor Zuid en Zuidoost Nederland ontsloten wordt via station Koningsweg en voor Noord en Noordoost Nederland via station Bilthoven, vooropgesteld dat de sneltram niet naar Zeist/Driebergen maar naar Bilthoven door wordt getrokken (ooit op een presentatie in het Provinciehuis al ingetekend).

Dit is een groot voordeel voor de capaciteit en exploitatie van de Uithoflijn omdat deze dan een tweezijdige spits krijgt. Bovendien koppel je hiermee het RIVM-terrein in Bilthoven dan effectief aan het USP, wat ook weer een drukverlagende optie voor de Uithof biedt.

En als dan ook nog de Uithoflijn naar LeidscheRijn wordt doorgetrokken via Papendorp is de spreiding van intensieve werkgelegenheid over de regio en de aantakking van de grote woongebieden op deze kernen van werkgelegenheid toekomstbestendig en een stuk beter dan nu. Dit is cruciaal bij doorgroei naar boven 400.000 inwoners.