Reacties op ons affiche met de gestileerde Amelisweerd-boom!

Heel leuk is om reacties te verzamelen van mensen die ons affiche voor het raam hebben hangen. Zo heeft een bewoner in Utrecht Oost er een voor haar eigen raam en er voor gezorgd dat er vier affiches bij haar in de buurt hangen.

Ze melde ons deze week: ik krijg zulke verschillende reacties op jullie affiche. We vroegen haar: Welke reactie krijg je dan?

Reactie 1. Iemand ziet het affiche hangen en vraagt haar op straat :waar gaat dit affiche over? Waarom heb je dit affiche opgehangen?

Dan zegt deze persoon: Dit gaat over Amelisweerd, Herken je de boom? "O ja, ik zie het"

Zienswijze: er zijn mensen die"ons" beeldmerk Amelisweerd niet in een oogopslag zien. Het mooie is ondertussen dat ons affiche tot dit gesprek heeft geleid: Hulde voor het ontwerp.

Reactie 2: Een buurtbewoner meldt haar dat hij het affiche (A3) dubbel heeft uitvergroot tot een A2-affiche en voor zijn raam gehangen. Hij zou het liefst bij de boom in grote letterss A27 ! zetten. Want die relatie zag hij direct!

Zienswijze: wat goed dat zo'n buurtbewoner osn affiche laat vergroen. ! Hij heeft er nog geen "A27" bijgeschreven maar hij dacht er wel gelijk aan.

Reactie 3: Een andere buurtbewoner zegt: wat een goed affiche want het gaat er och om dat we Anders Reizen, meer fiets&OV pakken en de auto meer laten staan?

Zienswijze: Doordenkertje. Anders Reizen vormt een onderdeel van onze visie op mobiliteit in balans met klimaat, natuur en gezondheid. En dan te bedenken dat Minder Reizen (Voorkomen van reizen) nog meer effect heeft. En Schoner Reizen weer andere effecten op andere vlakken geeft. Hoe vat je die drie invalshoeken samen en hoe gebruik je die in je afweging of en hoe je reist. En wat verwacht je dan van de overheid?

Mooi dat ons affiche zulke aanknopingspunten biedt door een uitwisseling van visies en overtuigingen: Want: samen behoren Minder Reizen, Anders Reizen en Schoner Reizen tot de Trias Mobilica. Een van de manieren om naar Mobiliteit te kijken. Zie plaatje. Je kunt het ook gebruiken in gesprekken over mobiliteit. Zoals gebeurd bij het bedrijf Engie, waarvan het hoofdkantoor in Bunnik is gevestigd: ENGIE Services Nederland N.V. in Bunnik.
Als je Car poolen organiseert kan het collega's en het bedrijf veel opleveren.

Trouwens: als mensen zeggen: wat is mobiliteit eigenlijk een moeilijk woord; wat verstaan jullie onder mobiliteit zeggen we steeds meer:

Mobiliteit is het gemak waarmee je je verplaatst!