1 november dienden we als Kracht van Utrecht onze Zienswijze in over de Provinciale Ontwerp-Omgevngsvisie en - Verordening. Je vindt hier de volledige tekst >>> En vragen staat vrij. Dat kan via Reageer.