1 november dienden we als Kracht van Utrecht onze Zienswijze in over de Provinciale Ontwerp-Omgevngsvisie en - Verordening. Je vindt hier de volledige tekst. Voor het opstellen van onze zienswijze vanuit regionaal perspectief op het concept-Mobiliteitsplan van de Gemeente Utrecht vragen we nu jou als nieuwsbriefontvanger om bijstand. Zie de uitnodiging elders in deze Nieuwbrief https://www.krachtvanutrecht.nl/krachtvanutrecht/h/2178/0/0/Van-webkrant-8-naar-Nieuwsbrief-74-met-Inhoudsopgave-