Jij bent aan zet.
We vragen van jou zin en tijd voor bijstand.

Met Sebastiaan Egberts (jonge master in Sustainable Development) besprak Jan Korff de Gidts vorige week het concept- Mobiliteitsplan van de gemeente Utrecht. Daar weten we nu samen veel van. Jan ziet voor het eerst meer positieve punten in het concept dan zorgen/minpunten, vooral omdat de gemeene nog te weinig denkt vanuit een regionaal mobiliteitsperspectief. Het is opgesteld om gemeenten in de regio en de provincie te informeren en mee te krijgen in de transitie naar een meer duurzame mobiliteit. Regionale gemeenten kunnen het concept gebruiken om er hun eigen beleid mee te ijken en duurzamer te maken, juist ook omdat we zien wat er in andere gemeenten en G4 (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) in beweging is. Maar is dit voldoende?

Wat weten we van de gemeenten in de regio? Wat weten wij en de gemeente over de data van regionale reisbewegingen? Zie de Atlas van de U10 en het plaatje over het belang regionale mobiliteit in ons verhaal. Hoe laat je burgers en gemeenten in de regio mee bewegen?

Inmiddels hebben we vanuit een werkgroep onze Zienswijze op dit plan ingediend. In het menu van Agenda A is deze Zienswijze te downloaden.

Mogelijk dat jij je kennis en inzicht uit jouw gemeente met ons wilt delen? Omdat je regionaal inzicht of ideeen over communicatie hebt? 

Geef mij dan aan dat je – komend maand - een paar uur investeert in jouw beoordeling van een voorliggend plan van de overheid.

Onderstaande aanpak bleek goed te werken. Het zat als volgt in elkaar: We gaven werkgroepleden een schema voor jouw eigen beoordeling met onze eerste beoordeling van dit plan vanuit regionaal perspectief: In pluspunten/voordelen en zorgen/minpunten. 

Met de reacties maakten we een concept-zienswijze, die je ontvangt en waar ik je de laatste tips voor vraag. Als je wil verzamelen we jouw tips anoniem. Wij dienen de zienswijze op tijd in en houden je op de hoogte van het vervolg!

Doel: Samen met jou vanuit regionaal perspectief commentaar leveren bij dit Mobiliteitsplan van de stad Utrecht; vanuit urgentie van klimaatopgave en leefbaarheid; namens betrokken burgers van regio & stad.

Vijf Voordelen:

1: met het plan ben je helemaal bij hoe een groter groeiende stadsregio keuzes maakt in ruimtebeslag van mobiliteit, wonen, werken en leefbaarheid. Het is een (dikke!) lezenswaardige visie!

2: We bieden je de link naar een Zoom-meeting met specialisten van de gemeente Utrecht, waarin je hen alle vragen kunt stellen over dit plan: mooie manier om je oordeel te vormen.

3: Je krijgt van ons een een eerste concept zienswijze en je krijgt deze zienswijze + vervolgstappen in je mailbox.

4: je hebt al je ideeën van de afgelopen jaren op een rij gezet en de beste ervan aan ons aangeboden.

5: Je laat - als je wil - aan collega’s zien dat je mee doet aan de Kracht van Utrecht.

Zoveel voordelen en baten? Het kost je tijd en energie.

Meer info: Meld je belangstelling dan spreken we elkaar. 


Inmiddels zijn we op het maken van meer zienswijzes gericht.

Via  deze link vond je de raadsbrief en achterliggende stukken, waaronder het concept Mobiliteitsplan van de stad Utrecht.

Tijdlijn: De inspraaktermijn liep van 8 december 2020 t/m 1 februari 2021. 1 februari is de laatste dag om een zienswijze in te dienen, reden dat we jou vragen om bijstand tussen vandaag en eind januari 2021.

Inschrijving Zoom-bijeenkomsten
Via www.utrecht.nl/mobiliteitsplan2040 kon je je inschrijven voor één van de digitale informatiebijeenkomsten van de gemeente op 15 december, 11 januari en een extra bijeenkomst op 18 januari a.s van 20 - 21.30 uu Na de inspraakperiode verwerkt de gemeente alle reacties in een reactienota waarin staat wat we hebben gedaan met de op tijd binnengekomen reacties. Waar nodig past de gemeente haar mobiliteitsplan 2040 aan en. B&W verwachten dat ze alle stukken komend voorjaar aan de Raad ter vaststelling kunnen voorleggen.Jan Korff de Gidts en Sebastiaan Egberts

Reageer via contactenkvu@gmail.com met "aanmelding / belangstelling"