Kracht van Utrecht heeft bezwaren tegen Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 vastgesteld door GS 18 mei 2021, Referentienummer 82267236. Deze lag  t/m 12 juli ter inzage op: https://www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage. Deze bezwaren gelden eens te meer tegen het Ontwerp-programma Wonen en Werken en de bijbehorende PlanMER.

Adviesbureau CE heeft voor het leercafe van CROW recent doorgerekend dat met het huidige beleid van de provincie Utrecht en het rijk er in 2030 in de provincie Utrecht daarentegen 10 % meer CO2 uitgestoten gaat worden dan in 1990. Terwijl een reductiedoel van minstens 17 % noodzakelijk is. Zie de door het CROW samengestelde grafiek voor de provincie Utrecht.Onze conclusie is:
Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht en ontwerp-programma Wonen en Werken missen CO2-reductiedoelstellingen en een link met het Coalitie-akkoord 2019 – 2023 Nieuwe Energie voor Utrecht.

Dank voor de ontvangen reacties voor het verbeteren van deze bezwaren.

Onderstaand kunt u onze definitieve bezwaren downloaden. Jan Hoogenraad heeft die op 12 juli namens de Kracht van Utrecht ingediend:

Zie de bijlage "ogv" met Kvu-bezwaren tegen Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Zie de bijlage "PWW" met KvU-bezwaren tegen Ontwerp-programma Wonen en Werken en de bijbehorende PlanMER

De Provincie mailde ons terug:
Alle ontvangen zienswijzen op de Ontwerp Omgevingsverordening en het Ontwerp-programma Wonen en Werken en de bijbehorende PlanMER worden door Gedeputeerde Staten van een reactie voorzien in de concept Nota van Beantwoording. Deze stellen zij naar verwachting in het najaar van 2021 vast. De Kracht van Utrecht ontvangt na vaststelling digitaal deze concept Nota van Beantwoording, en daarmee een antwoord op deze zienswijze.

De Kracht van Utrecht houdt u op de hoogte van het vervolg.

Schrijf u indien nodig in als Abonnee van onze Nieuwsbrief:
https://signup.ymlp.com/xgesbmqhgmgb