3 pijlers van het alternatiefVanuit de Kracht van Utrecht hebben wij kennisgenomen van de voortgang op het regioalternatief. Op 1 februari is er een technische briefing geweest voor provinciale staten een raadsleden. Er moet nog veel onderzoek gebeuren. Het glas is nog maar halfvol.

Opvallend vonden wij dat de bestuurders aan de regio geen hulpvraag stellen maar er van uitgaan dat zij het alternatief zelf voor elkaar zullen en moeten krijgen. Deze aanpak zou inderdaad kunnen werken met 1 of 2 krachtige bestuurders met de juiste contacten in Den Haag. Vanuit de Kracht van Utrecht zien wij dit als een onnodig risicovolle aanpak. Hoe zeker weten we of bestuurders in de regio zichzelf niet overschatten?

Graag willen wij helpen de regio te binden aan het regioalternatief, met inwoners, instellingen, bedrijven en regiogemeenten om het alternatief onontkoombaar te maken voor Den Haag. En om onze zwoegende bestuurders extra energie te geven.

Wij denken dat een ‘coalitie of the willing’ nodig is. Hoe mooi zou het zijn dit jaar een agenda te hebben waarin alle groepen die zich inzetten voor de leefbaarheid in deze regio zich met elkaar verbinden en aangeven hoe zij willen bijdragen om regionaal bestemmingsverkeer te verminderen en hoe onzinnig het is de A27 te verbreden ten behoeve van enen mobiliteitsgroei die de inwoners in de regio niet zien zitten.