3 pijlers van het alternatiefOp 21 april 2023 heeft de gemeente Utrecht een Raadsbrief Voortgang alternatief Ring Utrecht naar de gemeenteraad gestuurd.
De gemeente geeft de voortgang op ieder van de drie pijlers waaruit het alternatief wordt opgebouwd:
1. Verminderen van de groeiende vraag naar automobiliteit;
2. Verhogen van de capaciteit van de Ring Utrecht binnen de bestaande bak;
3. Maximaal benutten van het netwerk door verkeer slim te verdelen.

De Kracht van Utrecht leest bij Pijler 1: “ Door het toepassen van alle beleidsinterventies is er weliswaar sprake van een verminderde verkeersvraag in de bak A27, maar zeer waarschijnlijk is deze vraag dan nog steeds groter dan het aanbod (de capaciteit van de huidige rijkstroken). “
Wij zouden graag meer ambities, meer consistentie in beleid en meer samenwerking zien, met name in deze pijler. In onze de beleidsanalyse is hier meer mogelijk, mits de samenwerking met diverse actoren wordt gevonden, in de regio en landelijk.

De kracht van Utrecht heeft een zienswijze opgesteld, waarin we raadsleden (van de gemeente Utrecht en van de andere regio gemeenten) hun wethouder mobiliteit de tip kunnen geven in de uitwerking van het alternatief nadrukkelijk rekening te houden met:
1. De klimaatopgave van provincie (regio) en stad
2. De stikstofruimte van provincie (regio) en stad
3. De bijdrage vanuit regio(gemeenten) en van bedrijven & kennisinstellingen aan
verminderen van de (spits)drukte op het Utrechtse wegennet.