In april 2019 publiceerde de Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit Utrechtse Regio de notitie TRENDBREUK NODIG! 

Het is als advies gezonden aan de nieuwe Gedeputeerde Staten en Statenleden van de Provincie Utrecht om aan te geven dat NU actie nodig is, als we klimaatmaatregelen ook op het terrein van mobiliteit toe wlllen passen.

Kern van het verhaal is dat de hoeveelheid autoverkeer in de regio Utrecht bijzonder groot is doordat Utrecht een knooppunt van Nederlandse verbindingen vormt ─ en waardoor de regio een CO2-uitstoot heeft die even groot is als de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving. Elk van de twee is goed voor 40% van de CO2-uitstoot! Het klimaatakkoord spreekt van de noodzaak om in 2030 maar liefst 49% van de CO2-uitstoot te verminderen ten opzichte van 1990. 

De Regio Utrecht is bij uitstek de regio die hierin een voorbeeldfunctie in Nederland zou kunnen vervullen door nu een begin te maken met een brede aanpak

De notitie Trendbreuk laat zien dat het een zware opgave is, die vraagt om samenwerking van alle bestuurslagen. Er is niet één oplossing te bedenken voor dit grote vraagstuk, alle opties zullen gebruikt moeten worden in samenhang. 

Het stuk is tot stand gekomen door bijdragen en discussies in bijeenkomsten van de Regionale Klimaattafel van november 2018 tot en met april 2019. Tevens is een bronnenboek samengesteld met alle analyses en verwijzingen naar onderzoeksdata. Ook is een samenvatting van alle bijeenkomsten met raadsleden van gemeenten uit de Utrechtse regio, leden van Provinciale Staten en verschillende ambtenaren en experts opgenomen.

download hier de notitie TRENDBREUK NODIG!


Bronnenboek Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit