Zegt onze overheid binnenkort dat de stijging in de CO2-uitstoot haar heeft overvallen? Net zoals bij Stikstof?
Laat je niet foppen: bijgaand plaatje hebben wij samengesteld uit openbare informatie afkomstig uit de databank van Rijkswaterstaat.

Wat blijkt uit dit plaatje? In 25 jaar is de CO2-uitstoot voor mobilitet in de provincie Utrecht enorm gestegen!

Dit terwijl onze regering volgens het Klimaataakkoord van Parijs heeft afgesproken te streven naar halvering van de CO2-uitstoot t.o.v. 1990. 
We moeten daarom nodig aan de slag. Meer ruimte maken voor automobiliteit ("verbreding A27") is de verkeerde weg: onbegaanbaar, onbestaanbaar, absurd.


Mobiliteit in regio zorgt voor 40% van de CO2-uitstoot

Onderstaande grafiek is samengesteld uit informatie die voor iedereen toegankelijk is. Ze laat zien uit welke bronnen de CO2-uitstoot van de U16-gemeenten in de provincie Utrecht afkomstig is. Bekijk vooral het staafdiaram in het midden. Transport & Mobiliteit (blauw) heeft een even grote CO2-uitstoot als Gebouwde Omgeving (rood).

Als het in de media gaat over energiebesparing, dan gaat bijna alle aandacht naar windmolens en zonnepanelen. Vermindering van het energiegebruik voor mobiliteit komt nauwelijks aan de orde. Dat is best vreemd, als je deze grafiek bekijkt.


Toelich
ting bij het middelste staafdiagram
Rood = Gebouwde omgeving (verwarming en koken in huizen, kantoorverwarming)
Blauw = Transport & Mobiliteit op alle (snel-)wegen, incl. mobiele werktuigen, zowel personenvervoer als goederenvervoer
Geel = Industrie (uitstoot energieproductie en energie-intensieve industrie)
Groen = Landbouw

Het blauwe gedeelte (Transport & Mobiliteit) wordt uitgesplitst in het staafdiagram linksonder:
Blauw = Openbaar vervoer
Lichtbruin = Personenvervoer
Donkerbruin = Vrachtvervoer