Het voorstel om een nieuw station Lunetten-Koningsweg te gaan maken is het resultaat van maandenlang denken vanuit de Utrechte regio. Er is heel wat overtuigingskracht aan te pas gekomen. Er is stevig over onderhandeld  tussen regio en Rijk. Op 20 november 2019 bereikten bestuurders van Rijk en Regio in Den Haag overeenstemming om in het nieuwe station te gaan investeren. Waarom noemen we dit een doorbraak in de verhoudingen tussen Rijk en regio? Welke belangen voor de regio herkennen we in dit gezamenlijke besluit?

Kunnen we treinreizigers van dienst zijn om makkelijker en duurzamer naar de Uithof te reizen?

Vanuit de Kracht van Utrecht herkennen we zeven positieve punten in dit voorstel:
  1. Voor het eerst brengt de regio het spoor en de treinreiziger in beeld.
  2. Het spoor wordt benut in het woon-werkverkeer, omdat OV per rail een grote capaciteit heeft
  3. Dit voostel past in het mobiliteitsconcept van de regio "Wiel met Spaken" LINK
  4. Met deze aanpak breng je als regio een proces met minister van Nieuwenhuizen een proces op gang, die uitzicht biedt op meer geld voor Openbaar Vervoer
  5. Deze benadering biedt een alternatief voor automobiliteit, want dat loopt vast. De Uithof is kenniscentrum, geen parkeerplaats! 
  6. Nu is een station in beeld, dicht bij de Uithof met kansen op ruimtelijke ontwikkeling rond twee stations Lunetten
  7. Dit voorstel zien we als  eerste stap in de omslag in denken over duurzame mobiliteit voor reizigers in stad en regio: en nu doorpakken!