Paul van Liempt van Ommekeer TV in gesprek met Jan Korff de Gidts. De CO2-uitstoot in Utrecht stijgt maar door. Daar moet wat aan gebeuren. Adviseur Jan Korff de Gidts denkt voor de gemeente Utrecht na over alternatieve vormen van mobiliteit. Zo probeert hij met de werkgroep 'Kracht van Utrecht' een proeftuin op te zetten om het voor treinreizigers aantrekkelijker te maken om met de fiets naar het station te komen. Dit ging niet altijd zonder tegenslag. "Het beleid qua mobiliteit is in Nederland sterk verkokerd en niet altijd adequaat." Budgetten worden vaak niet op goede wijze aangewend. Hoe moet het dan wel? Wie moeten de koplopers zijn op het gebied van mobiliteit? Gespreksonderwerpen:

00:18 Het Nederlandse OV-netwerk moet veel meer regionaal gestructureerd worden

08:10 OV-netwerk duurzamer maken is nog niet zo eenvoudig

11:05 Waarom zien bedrijven de innovatie beter dan de overheid?

18:23 Bereikbaarheid van steden eindigt overal in Nederland aan het einde van de stad.

23:40 "Het beleid over mobiliteit is in Nederland zeer verkokerd"

27:10 Hoe kunnen we reizigers zelf mobiliseren om met de fiets naar de trein te gaan?

32:40 Vooral jongeren zouden meer initiatieven op gebied van mobiliteit zelf kunnen oppakken. –

Voor de Ommekeer TV is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek. Het is onderdeel van platform Voor de Ommekeer, dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Voor de Ommekeer TV wordt gemaakt in samenwerking met de VU, centrum Ethos en FreedomLab.