Beste lezers,

Waarom nu deze Nieuwsbrief?
In Corona-tijd konden we elkaar niet makkelijk ontmoeten. Maar het werd juist makkelijker om elkaar 1 op 1 spreken, want thuiswerken was het devies. Goed voor meer focus!

De focus van de Kracht van Utrecht is regio & stad
Een nieuw Tracébesluit van minister Cora van Nieuwenhuizen voor verbreding van de A27 door Amelisweerd kreeg veel media-aandacht. De Kerngroep Ring Utrecht besloot om het beroep bij de Raad van State voor te bereiden. Als Kracht van Utrecht kiezen we een regionaal perspectief: wij ontwikkelen klimaatvriendelijk mobiliteitsbeleid in onze eigen leefomgeving.
Hier de LINK naar ons verhaal.  

Hoe kwamen we tot deze focus?
De geplande Regionale Klimaattafel hadden we al vanwege Corona afgelast. Met een elftal voerden we in Podium Oost een herijking van ons gedachtegoed uit. Jan Korff de Gidts verwerkte reacties op het verhaal van Michiel. Dat verhaal hebben we benut in een werkgroep voor het uiitschtrijven van onze zienswijze: "Agenda A". 

Agendapunt B is gericht op wat inwoners aan bewustwording in hun eigen leefomgeving kunnen doen. Met Jan Hoogenraad uit Houten werkten we uit hoe we in wijken met bewoners en ondernemers in gesprek konden komen. Dat gaat in in Houten starten:  "hoe reis jij in Houten?" Dat is een nadere invulling van Agenda B in ons verhaal geworden. Ook In Utrecht is belangstelling voor deze aanpak. Wibo Senders en Jan Korff de Gidts maakten een fotoverkenning in Utrecht Oost en schreven een artkel voor "Utrecht voor elkaar".


Vooral ook in de wijken en in de kernen rondom Utrecht. Voorzieningen dicht bij huis, of pendelen naar het centrum voor sport, cultuur, bibliotheek? En andersom vanuit de stad naar de autovriendelijke regionale industrieterreinen? De helft van de inwoners in de regio woont op fietsafstand van Utrecht centrum! Zie het plaatje uit de Atlas Regio Utrecht U10 met de pendel van regionale verplaatsingen.
https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Burgers/Cultuur_sport_en_vrije_tijd/Feiten_en_Cijfers/Waar_staat_je_gemeente_Regionale-positionering/Atlas_Regio_Utrecht_U10_2015.pdf
"Storyboard Videoclip Kracht van Utrecht" . Een videoclip maken is een belangrijk middel als toelichting op ons verhaal. Sebastian Egberts en Dewi Momberg maakten voor studenten en docenten van Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht een storyboard voor een clip. Een van de docenten van de Universiteit Utrecht /Geosciences heeft aangeboden de clip in het online-onderwijs te vertonen. Kans om studenten en docenten te laten zien waarom het leuk & belangrijk is naast je studie kennis te maken met de helicopterview van de Kracht van Utrecht. En om iets bij te dragen aan een oordeel over de manier waarop gemeenten in de regio het Klimaatakkoord van Parijs invullen. Dat komt goed uit, want 12 december is het vijf jaar geleden dat dit akkoord in Parijs werd getekend.  


Ten slotte geven we je de link mee voor meer informatie over de Kerngroep Ring Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd: Bijna 2000 deelnemers zorgden met hun fietsdemonstratie van heel veel meer groepen in de stad op 6 december voor extra media-aandacht. “Tracébesluit A27 is gebaseerd op drijfzand, daar kun je Amelisweerd niet aan uitleveren.” Meer info op Kerngroep Ring Utrecht en www.vriendenvanamelisweerd.nl


We zien uit naar jullie reacties, tijd en tips!

Met dank aan Arend Smilde voor tekstadvies.

De samenstellers

Jan Korff de Gidts, Utrecht
Sebastiaan Egberts, Utrecht
Jan Hoogenraad, Houten
MIchiel van Weele, de Bilt
Paul Bijlsma, Driebergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Aanmelding en reacties via contactenkvu@gmail.com

 

P.s. Wilt u liever een financiële bijdrage leveren?
We zoeken sponsoren voor het maken van onze videoclip, we komen nog € 500 tekort), maak dan uw donatie over op het volgende rekeningnummer:

Triodosbank NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd.

SOESA is een ANBI-erkende instelling. Zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn mogelijk. Het RSIN-/ANBInummer is 822368560.

Hoe maakten we deze nieuwsbrief?
Deze Nieuwsbrief maken we weer op de manier die Ben Slijkhuis heeft  uitgedacht, namelijk vanuit onze interactieve webkrant no 8. De webkrant is online voor iedereen zonder wachtwoord beschikbaar, ook op je smartphone, op https://www.krachtvanutrecht.nl

Met de webkrant hebben we de basis kunnen leggen voor onze Nieuwsbrief nummer 74!. Nu Ben Slijkhuis wegens privé-omstandigheden is gestopt heeft Olivier Beens de productie van de Nieuwsbrief overgenomen. Dank aan Ben en Olivier!

Onze website voor specialisten

De grote, in 2011 opgezette en inmiddels zeer uitgebreide website van ons Kracht van Utrecht-initiatief wordt binnenkort onder handen genomen met een advies van Olivier Beens en Jos Kloppenborg. Deze website willen we bestemmen voor mensen die meer willen weten over specialistische thema's en / of ons verder strekkende artikelen toesturen.
https://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl