Waarom een webkrant over ruimtelijke ordening en mobiliteit in de Utrechtse regio? 

Met deze webkrant voor het publiek maken we mensen en bedrijven nieuwsgierig naar onze activiteiten.

Op 15 februari 2022 organiseerden we de vijfde Regionale Klimaattafel voor Ruimte en Mobiliteit in de Utrechtse regio. In de foyer van het Provinciehuis. Een volgene tafel staat in de planning. Deelnemen?

RKT 5 = Tafel 5
Deze maatschappelijke klimaattafel hebben we vanuit het Kracht van Utrecht-collectief in 2018 opgericht als gewenste aanvulling op de vaak meer besloten bestuurstafels van de U16. De tafel staat open voor betrokken inwoners, lokale/regionale experts en volksvertegenwoordigers, bedrijven en instellingen. De tafel biedt kansen voor ontmoeting en gemeente-overstijgende beeldvorming over mobiliteit en ruimtegebruik ten behoeve van CO2-reductie in de Utrechtse regio. Het doel van de tafel is kennisdelen en beeldvorming.

A4 met documentatie en links
Samen met de Provincie maakten we een A4 met informatie, documentatie en links van ons en van de provincie. We deelden en delen deze informatie met de deelnemers aan de tafel. Dit A4 is onderaan dit bericht te downloaden.

Voorbij "Trendbreuk nodig" uit 2019
We signaleren een trendbreuk in de files en de prognoses met forse groei van het autoverkeer. Corona zorgde ervoor dat thuiswerken een blijvertje wordt,  tenminste voor sommige beroepen voor een of twee dagen per week. Ochtendspits berichten hoor je niet meer op de radio, wel verkeersongelukken en wegwerkzaamhedem. Aandacht voor Ruimtelijke Beleid, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit groeit, ook in de media. Klimaatopwarming wordt zichtbaar en invoelbaar. Als Kracht van Utrecht onderzoeken we hoe je die "halvering an de CO2-emissies kunt halen en welke positieve effecten daar dan ook aan vastzitten. We krijgen steeds beter zicht op duurzamere alternatieven voor stad en regio.

Burgers
Als Kracht van Utrecht laten we ook zien hoe burgers en overheden werken aan een klimaatvriendelijk ruimtelijk beleid. We omschrijven vanuit ons regionale perspectief zienswijzen op mobiliteitsplannen en ruimtelijke strategieen van stad Utrecht, provincie en U16 gemeenten.

Webkrant voor het publiek
Met deze webkrant voor het publiek maken we mensen en bedrijven nieuwsgierig naar onze activiteiten.

En voor specialisten?
Wie het naadje van de kous wil weten verwijzen we naar een andere website.  www.krachtvanutrecht-initiatief.nl LINK . Ontstaan in 2011 willen we deze veel bezochte website ombouwen als platform voor (technisch) specialisten en student/docenten, die meer willen weten en die hun inzichten willen verspreiden. We verwijzen veel naar elkaar!

Terugkijkend
Hoe kwamen we tot deze focus? In 2019 publiceerden we tien bouwstenen voor onze eerste publicatie Trendbreuk nodig! We publiceerden ook een verantwoording van wijze waarop we tot de bouwstenen zijn gekomen. In 36 pagina's gaven we tevens weer welke inzichten de deelnemers aan de eerste vier tafels hadden opgedaan. Op het A 4-tje, onderaan dit bericht te downloaden.vind u de links naar deze documenten. 

Agenda A
In maart 2020 hebben we een reeds geplande Regionale Klimaattafel vanwege Corona afgelast. Wel vormden we dat jaar wel een elftal: Coronaproof op 1,5 meter in de gymzaal van Podium Oost. Richard Kres en Jan Korff de Gidts verwerkten reacties op het verhaal van Michiel van Weele. In een werkgroep verwerkten we dat verhaal in een zienswijze op de provinciale Omgevingsvisie. Deze werkwijze werd onze Agenda A.

Agenda B
Met Jan Hoogenraad uit Houten werkten we uit hoe we in wijken met bewoners en ondernemers in gesprek konden komen over hun persoonlijk geluk en welzijn ivm mobiliteit. We omschreven nabijheid van werk en voorzieningen als speerpunt. Ivm Corona is dit (gesubsidieerde) project voorlopig uitgesteld. Dus nog even geen antwoorden op:  "hoe reis jij in Houten?" Dit is onze Agenda B, hoe betrekken we bewoners en bedrijven in osn collectief. Ook in Utrecht Oost ontstond belangstelling voor deze aanpak. Wibo Senders en Jan Korff de Gidts maakten een eerste fotoverkenning in Utrecht Oost en schreven een artkel voor "Utrecht voor elkaar". Binnenkort te downloaden.

Videoclip KvU staat op Youtube!
Sebastian Egberts en Dewi Momberg (studenten Geosciences) maakten voor studenten en docenten van Uniiversiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht eerst een storyboard en daarne met Anna Vonk een videoclip. Een van de docenten van de UU/Geosciences bood ons aan om de clip in zijn online-onderwijs te vertonen. Kans om studenten en docenten te laten zien waarom het zo leuk & belangrijk is naast je studie kennis te maken met hoe je kunt werken aan een drone-view op regio en de stad. De Clip is te zien!  Klik op  https://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/549-denk-mee-met-de-kracht-van-utrecht-voor-een-duurzame-gezonde-toekomst.

Collectief KVU
Jan Korff de Gidts is zijn coordinerende activiteiten aan het overdragen. Ook hier is een clip van gemaakt. Michiel van Weele uit de Bilt organiseert de Regionale Tafel. Jan Hoogenraad uit Houten neemt het voortouw in het onderzoek. Samen werken we met zijn drie-en aan de uitbouw van  het collectief in de regio Utrecht .  

Tot slot: de KRU
Vergeet niet de Kerngroep Ring Utrecht, waarin vele groepen participeren. Zie voor meer informatie: Kerngroep Ring Utrecht.

Aanmelding en uw reactie kunt u aangeven via het oranje balkje onderaan.

 
De redactie

Jan Hoogenraad, Houten, Onderzoek Kracht van Utrecht en hoofdredacteur a.i.
Michiel van Weele, de Bilt, Regionale Klimaattafel
Sebastiaan Egberts, Ermelo, Contact met docenten en studenten op UU en HU
Jan Korff de Gidts, Utrecht, eindredacteur a.i

Met dank aan Arend Smilde voor zijn tekstadviezen voor onze Nieuwsbrieven. 
 

P.s. Geeft u er de voorkeur aan een financiële bijdrage leveren, leg dan contact met de redactie

P.s 2 De informatie met documenten en links op twee pagina's A4 is onderaan dit bericht te downloaden.