Na een wervelend symposium staan er de komende weken weer een aantal Kracht van Utrecht activiteiten op het programma. In deze nieuwsbrief geen nieuwe feiten en uitwerkingen, maar vooral aankondigingen van activiteiten. We hopen velen weer te zien bij de komende activiteiten, en wensen jullie allemaal een fijne vakantie toe.
 
Lees ze,

Jan Korff de Gidts
Michiel van Weele
Jan Hoogenraad
 
Nieuws
 
27 juni: Zesde Regionale Klimaattafel. Thema: Naar een Utrechts Klimaatakkoord
Om een (te) late focus op een versterking van duurzame mobiliteit in de regio Utrecht te voorkomen heeft de Kracht van Utrecht, netwerkorganisatie van betrokken inwoners, al voor de coronacrisis het initiatief genomen voor een Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit. In maart 2020 werd de 1e reeks onderbroken door COVID-19. In februari zijn wij opgestart met een 5e regionale klimaattafel. Graag nodigen wij u nu uit voor een nieuwe maatschappelijke uitwisseling onder het thema: Naar een Utrechts klimaatakkoord?
 
In de komende jaren zal de recent versterkte nationale klimaatopgave (‘minimaal 55% CO2-emissiereductie in 2030’) regionaal nader worden ingevuld. De potentie voor CO2-emissiereductie is ook in onze provincie aanwezig, zie bijvoorbeeld hier. In de regio Utrecht zullen de CO2-emissies juist ook in de sector mobiliteit omlaag moeten. Maar hoe wordt dit bereikt als er tegelijkertijd regionale ruimtelijke keuzes worden gemaakt die grote gevolgen kunnen hebben voor het aantal en de aard van de verplaatsingen tussen wonen, werken en voorzieningen in de regio? De urgentie voor duurzame mobiliteit en CO2-reductie groeit in de regio. Een regionaal plan is in de maak om de geplande verbreding van de A27 alsnog te voorkomen (Amelisweerd!).

Datum en tijd:
Maandag 27 juni 18.30 – 20.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur, een broodje is aanwezig).
Aanmelden: via e-mail.

 
 
 
Fietsexcursie Amelisweerd op maandag 27 juni
Tijd: 16.30 - 18.00 uur
  
   
Voorafgaand aan de bijeenkomst in het provinciehuis is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een fietsexcursie door Amelisweerd. Speciaal voor nieuwe en oude raads- en statenleden, maar natuurlijk ook voor overige belangstellenden. Twee experts zullen vertellen over de historie van de A27 en de technische oplossingen, over de plannen van het Rijk om nu weer meer bos te kappen, en het regio-alternatief dat nu wordt voorbereid. De excursie gaat langs historische plekken en eindigt om 18.00 uur in het provinciehuis.

In het provinciehuis wordt voor een broodje gezorgd en daar is aansluitend de regionale klimaattafel van de Kracht van Utrecht. We verzamelen om 16.30 uur (stipt) met de fiets op de kruising van de Koningsweg, Koningslaan en Mereveldseweg, dat is net voorbij de tramoverweg over de Koningsweg tussen Utrecht en Bunnik.
 
Van tevoren opgeven? Dit kan door in je e-mail aan de klimaattafel aan te geven: 'Aanwezig bij fietsexcursie.'
 
  
Potluck op maandag 30 juni
   
  
Op donderdag 30 juni organiseren we als Kracht van Utrecht-initiatiefgroep een potluck over actieve, duurzame mobiliteit in stad en regio Utrecht. Bij een potluck neemt iedereen iets te eten en drinken mee dat je gemakkelijk met elkaar kunt delen. We maken tijdens het eten kennis met elkaar, delen hoe we de toekomst voor ons zien en hoe we hier aan werken. We onderzoeken met elkaar wat ons bindt, wat we delen, energie geeft en nodig hebben.
 
Aanmelden is verplicht, want de ruimte is beperkt. Stuur ons een e-mail om je aan te melden. Ook als je niet kunt, maar wel op de hoogte wilt blijven.
 
 
  
Verslag Symposium 18 mei: de regio aan zet
Maak regio Utrecht koploper duurzame mobiliteit
 
 
Op 18 mei verzamelden zo’n 70 mensen zich voor het symposium “De Regio aan zet”. Het was een mooie mix van actievoerders, politici, ambtenaren, experts en geïnteresseerden. De dag werd afgetrapt met een historisch overzicht door Jan Morren. Rijksadviseur Wouter Veldhuis riep de regio Utrecht op in Den Haag meer met de vuist op tafel te slaan. Utrecht, een van de economische motoren van Nederland, kan het voortouw nemen bij het realiseren van duurzame mobiliteit. 
 
Het kán: een A27 met zes rijstroken binnen de bestaande bak bij Amelisweerd. SUUNTA-2 biedt een toekomstbestendig antwoord op de verkeerseisen in de Metropoolregio Utrecht. Dat bleek uit de presentatie van Michael Verheyde van bureau SUUNTA op het symposium. 
Na een poëtische afsluiting volgden nog vele gesprekken over ideeën hoe het verder moet met de plannen van de regio. Een inhoudelijk verslag en de presentaties zijn te vinden op de website van de Kerngroep Ring Utrecht.
 
 
Steun ons!
  
Hartelijk dank voor de ontvangen donaties. Wij ontvangen geen subsidie en kunnen de donaties goed gebruiken voor onze activiteiten.
 
U kunt uw gift of donatie overmaken op:
Triodosbank - rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. 
 
SOESA is een ANBI-erkende instelling; zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn mogelijk. Neem contact op als u meer informatie wilt. 
 
Mail ons als u een bedrag heeft overgemaakt, dan kunnen wij u via e-mail bedanken. Twijfelt u over de hoogte van het bedrag? U helpt ons al met €10,- per jaar.