In ons verhaal (zie Menu rechtsboven) schrijven we kort op wat ons ideaal is en waarom we daar aan werken. Extra belangrijk dat we aantonen waar we ruimte zien. Winst in de fysieke ruimte; en ook in de mentaleruimte. En: Wat bedoelen we met stad en regio, en met gezonde stadsregio? Et cetera. Wie zijn de mensen zijn die ons hebben geinspireerd omdat ze>>>> omdat ze doordachte en de lange termijn in het vizier bleven houden. Wetenschappers, kritische denkers. Mensen waar we contact mee willen onderhouden.

Hoe leren we, wat is zichtbare kennis, wat is onzichtbaar, wat wordt onzichtbaar gemaakt, wat weten we wel en wat nog niet

In dit ontwerp-artikel werken we aan de hand van vragen aan een verdere uitwerking van Ons Verhaal. We noemen die uitwerking annotaties, waarheidsvinding en bewijsvoering met tips voor argumentatie en proces.  

 
1. Wat verstaan we onder de stadsregio Utrecht (stad en regio)?

Als stadsregio Utrecht bedoelen we 10 gemeenten, waarin colleges van B&W beleid afstemmen. Dat noemen deze colleges het U10-beraad. De U10 kent geen gemeenteraden  / of raadsvertegenwoording. De gezamelijke B&W-colleges doet voor U10-gemeenten wel aan informatiebijeenkomsten.

Als Kracht van Utrecht-bugerinitiatief zijn we (na enige discussie) welkome gast bij deze informatie bijeenkomsten. We mogen (nog) niet het woord voeren, wel, net zoals raadsleden,  vragen stellen

Het U10 beraad beschrijft het zo: U10 is een lichtvoetig netwerk. Hierin werken de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist samen, omdat ze zich voor een gezamelijke koers en grote maatschappelijke opgaven gesteld zien.
Bron website van het U10-beraad, gezien op 24 juli 2020: https://www.utrecht10.nl/over-u10/

Voor beleidsvoorstellen van de in de U10 verenigde / gezamenlijke gemeentebesturen dient elk afzonderlijk college goedkeuring an zijn eige gemeenteaad te krijgen.

De U10 omvat in inwonertal ongeveer de helft van de provincie Utrecht. Daarnaast is er een regio Eemland (met Amersfoort als Kern) en een Regio Food Valley (gelegen in twee provincies; en met Veenendaal en Rhenen, gelegen in de provincie Utrecht.

 
Nu komt de verwarring: Daarnaast wordt er ook gesproken over de U16 - het beraad van 16 Colleges van B&W, gericht op de lobby voor extra woningen in de regio, en gericht op 2025, 2030 2040, 2050.

Nu is er een directe relatie tussen woningbouw en mobiliteit, dus wat de U16 aan woningbouwplannen ontwikkelt, heeft invloed op ons ideaal, zoals verwoord in Ons Verhaal.

De U10-en U16-beraden van B&W's hebben geen formele bevoegdheden om concessies te bepalen voor het bus- en treinvervoer binnen, naar of vanuit de stadsregio.

De Provincie Utrecht bepaalt alleen de concessie busvervoer. Het Rijk bepaalt de inhoud en budget voor de concessie aan NS.


2. wat zouden mensen in ons collectief moeten weten van de stadsregio?

Wat weten we, in aansluiting op "een lichtvoetig netwerk" van de stadsregio?

-      Wat zijn sterke en zwakke punten van de U10 of U16-stadsregio op de aspecten gezondheid, klimaat/CO2-emissies, mobiliteit
-      Wat zijn in dit kader voordelen en nadelen van de centrale ligging van deze stadsregio?
-      Waarom zou juist stadsregio Utrecht voorbeeldregio voor duurzame mobilieit kunnen en moeten worden; wat gaat er wel goed en wat moet beter (Michiel) (Monitoring Paul)


Welke specialisten
-      voor liefhebbers
-       


Welke acties zou de regio moeten nemen voor:
minder mobiliteit

meer duurzame mobilitet


https://www.prorail.nl/projecten/driebergen-zeist