Zaal bij 7e RKTTijdens de 7e editie van de regionale klimaattafel gingen wij verder in gesprek over ruimte en mobiliteit in de regio Utrecht t.b.v. de klimaatopgave. Mobiliteit is een grote sector voor de klimaatopgave gemeten naar CO2 uitstoot. In Utrecht nog meer dan in de andere stedelijke regio’s in Nederland. Het Regionaal Mobiliteit Programma (RMP) van de provincie Utrecht zet mede daarom ook stevig in op minder CO2-uitstoot in deze provincie. Uiteindelijk is de provincie in de uitvoering van maatregelen sterk afhankelijk van gemeenten en gemeenteraden. De gemeenten, de grote werkgevers, die zijn nu aan zet.

De bijeenkomst vond plaats maandag 19 december 2022 In het provinciehuis van Utrecht.
Jan Hoogenraad van de Kracht van Utrecht besprak de kansen voor CO2 reductie in de regio en pleitte o.a. voor meer samenwerking in de regio. Zijn presentatie is hier te vinden.
Andries Vlot (directeur TSN Groen; Houten) deelde zijn inmiddels grootschalige aanpak van de energietransitie in de praktijk van de regionale logistiek.
Deel van zijn presentatie waren aansprekende filmpjes oder zijn aanpak:
Onderweg naar 100% TSN Groen en Interview TSN Groen door Bright Vibes

Julie d’Hondt, wethouder mobiliteit in Bunnik deelde de lokale agenda en praktische vraagstukken in deze regiogemeente. Ook zij benoemde het belang van regionale samenwerking voor duurzame mobiliteit

In de interactieve sessie getiteld “Wij zijn aan zet – Welke stappen moeten worden gezet? presenteerden wij enkele inzichten die door de bijna 30 deelnemers eerder met ons waren gedeeld via een enquete vooraf. Een apart verslag van dit deel van de bijeenkomst staat hier. Het idee om te komen tot een provinciaal klimaatakkoord werd geopperd. Hieruit wordt door de NMU, Energie voor Utrecht en de Kracht van Utrecht aan verder gewerkt. De volgende klimaattafel wordt georganiseerd na de statenverkiezingen van 15 maart a.s.

De klimaattafel van de KvU dient als aanvulling op de (besloten) bestuurstafels van de U16. De tafel staat open voor betrokken inwoners, experts en volksvertegenwoordigers. Het doel is kennisdelen en beeldvorming. Interesse om deze maatschappelijke klimaattafel verder te ontwikkelen? Neem contact op met de Kracht van Utrecht via mobtafelutrecht@gmail.com