LVMHet Laboratorium voor Verantwoorde Mobiliteit (https://labverantwoordemobiliteit.nl/) heeft in de 6e regionale klimaattafel een aantal richtinggevende vragen gesteld over hoe de mobiliteit in de regio ingedeeld kan worden.
Voorafgaand aan de 7e regionale klimaattafel hadden 15 mensen uitgebreide antwoorden op deze 8 vragen gegeven. Alle antwoorden zijn hier te vinden.

Op veel vragen kwamen hier redelijk eenduidige beelden uit voort.
Bijvoorbeeld bij vraag 1: Wat zijn de belangrijkste maatregelen om de randgemeenten van de stad Utrecht minder auto afhankelijk te maken ? gaven de respondenten vaak antwoorden waar OV en fiets in voor kwamen. Op vraag 6: Fietsen en lopen gebeuren grotendeels binnen een straal van 5 respectievelijk 2 km. Wat zijn de belangrijkste maatregelen om te zorgen voor meer nabijheid van wonen, werken, winkelen en recreëren ? sprong een fijnmazig winkel/kantoor aanbod er uit. De resultaten op deze vragen werden gepresenteerd.
Voor de vragen 7 en 8 was er echter weinig consensus.
In de 7e regionale klimaattafel hebben we hierover gediscussieerd. De laatste twee paginas van de antwoorden zijn uitgereikt.
Bij vraag 7 Voor wie is de verantwoordelijkheid van de bereikbaarheid van de randgebieden ? ging het in hoeverre gemeenten en provincie de verantwoordelijkheid voelden, en in hoeverre ze in staat zijn ook afdoende oplossingen voor de grote problemen te vinden. Dit werd verlevendigd met heel herkenbare dillema's uit de regionale praktijk. Bijvoorbeeld hoe een snelfietsroute zich verhoudt tot de veiligheid van kruisende schoolkinderen.
Bij vraag 8 Over wie en hoe kunnen investeringen in de mobiliteitsdiensten van de bereikbaarheid van de randgebieden verdeeld worden ? Ging de vraag ook over welke diensten nodig zijn ? Is een eigen fiets of een deelfiets een mobiliteitsdienst ? En wat kunnen burgers onderling oplossen ?

Al met al een goede start van de verdieping van de resultaten. We kijken of we de antwoorden op de overige vragen in een komende regeional klimaattafel kunnen behandelen.