Samen werken aan een integrale aanpak van bereikbaarheid, economische ontwikkeling en stedelijke- en omgevingskwaliteit. Een duurzame weg naar de toekomst van mobiliteit.