Deze webkrant van de Kracht van Utrecht informeert je over standpunten, activiteiten en recente ontwikkelingen in de politieke lobby van de Kracht van Utrecht. Het laat je ook zien wat je ZELF kunt doen om de mobiliteit beter in balans te brengen met Klimaat, Gezondheid en Natuur. Doe Mee!

De webkrant van de Kracht van Utrecht biedt je de mogelijiheid om zelf een of meer artikelen bij te dragen of met agendapunten te komen, die je aan de orde wil stellen.

De Kracht van Utrecht werkt samen met de volgende partnerorganisaties:
Stop Verbreding Ring Utrechtde Kerngroep Ring Utrecht

Bescherm het Bos

Vrienden van Amelisweerd,

Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit Regio Utrecht

Luchtwachters Utrecht

SOESA, De Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd

We werken samen aan mobiliteitsbeleid dat uitgaat van behoud van Natuurwaarden, Gezondheid van burgers en Klimaatopgaven als CO2-vermindering.

De webkrant bevat korte artikelen, bestemd voor een breed publiek.

Iedereen kan artikelen, eigen teksten of beeld- en geluidsmateriaal aandragen voor deze webkrant met de button ‘bericht aanleveren’. De berichten worden door een moderator bekeken alvorens ze worden geplaatst. De afweging voor plaatsing wordt gemaakt op basis van onze doelstelling. We plaatsen uitsluitend materiaal dat aan deze doelen bijdraagt en behouden ons alle rechten voor.

Iedereen kan bovendien reageren op artikelen, documenten en andere bestanden door op de tekst ‘reageren’ te klikken. Ook deze reacties komen via de moderator in de webkrant.

Plak ons affiche op je raam om duidelijk te maken dat Utrecht Klimaat, Gezondheid en Natuur belangrijk vindt! 


Onze standpunten vind je hier

Bijdragen in de vorm van giften (of periodiek) donaties voor ons werk zijn belangrijk. Lees hiervoor dit bericht.


Of schrijf je liever voor een specifieke doelgroep?
Leg ook contact met ons, als je expert bent op een thema rond mobiliteit, klimaat ruimte gezondheid en natuur. Ook als je vrije ruimte in je baan hebt om over een thema een verdiepend verhaal te maken. Dan kunnen we overleggen welk podium het meest geschikt is. Want we beschikken over een tweede website vol achtergrondartikelen voor experts en mensen die zich willen verdiepen in thema's. Kijk op www.krachtvanutrecht-initiatief.nl en zie hoeveel we afgelopen jaren al geschreven hebben.

Plan voor een button EXPERTISE
In onze webkrant willen we je in de toekomst een button EXPERTISE bieden, deze button moet nog gerealiseerd worden. Dan kunnen we je rechtstreeks verbinden met de website www.krachtvanutrecht-initiatief.nl voor nog meer achtergronden, technische documenten en historische overzichten.